Kraft og energi

Elhub krever kunderegistre med korrekte fødsels- og organisasjonsnummer for at dere skal kunne betjene kundene. infotorg gir oppdaterte data til enhver tid

Eliminer feilkilder!

Nye anlegg som meldes inn, bruker samme datasett som ble vasket til Elhub!

Gjør en enkel, rimelig og solid vurdering av kunders betalingsevne. Lønnsomme kunder gir bedre resultater. Basert på en analyse av din kundedatabase, kan vi også gi deg prospektliste med potensielle nye kunder.

Du slipper å tenke på ajourholdet – det går av seg selv og du kan også hente inn den tilleggsinformasjon du måtte ønske. For nye kunder, gjøres oppslag enkelt i relevante registre.

Gjennom godt samarbeid med programvare-leverandørene kan vi også tilby integrerte løsninger med oppslag direkte i kundebildet. Slik unngås feilregistreringer ved innmelding i kundebasen i fremtiden.

Korrekt eiendoms- og matrikkel-informasjon gir alt fra GPS-koordinater til informasjon om eier og kontaktdata. Dette bidrar til en effektiv AMS-utrulling.

Automatisk ajourhold av kundedataene over tid, samt Analyse, Score og Prospektlister gir god datakvalitet, innsikt og tilgang på nye kunder.

Det kan jeg hjelpe deg med

Kristin Aamodt
Salgsansvarlig Energi

Kontakt meg

Kristin Aamodt