Møt oss på Arendalsuka 2024

Møt oss på Arendalsuka 2024

|

Vi er tilstede i Arendal med panelsamtaler på onsdag den 13. august og inviterer til uformell mingling og servering på Aleppo stasjon tirsdag kveld. Vår leder Gry Arnesen deltar i våre debatter, som skal fokusere på samarbeid mellom det offentlige og private, samt effektiv bruk av teknologi i det offentlige. Vi gleder oss til å treffe deg i Arendal!

Debatt 1 - 13. August kl 8:30

Hvorfor er offentlig-privat samarbeid om IT en utfordring?​ Det offentlige skal ikke gjøre selv, det markedet kan gjøre bedre

Velkommen til debatt på Sløydsalen, tirsdag 13. august kl 08.30, her serveres det en enkel frokost.

Et nedfelt prinsipp i den offentlige IKT-politikken er at det offentlige ikke skal gjøre selv, det markedet kan gjøre bedre. Men hvordan fungerer dette i praksis?  Bidrar stat og kommune til å utvikle en nasjonal, robust og innovativ IKT-bransje gjennom innkjøp og samarbeid med privat sektor?

Svaret avhenger av hvem du spør, men uavhengig av ståsted er det ikke til å komme forbi at Staten i mange tilfeller synes det er tryggest å utvikle kritisk infrastruktur og omfattende IT-løsninger med en stor grad av egen innsats.​

På skatteområdet har dette gitt gode resultater. Innen e-helse, der det først ble opprettet et eget direktorat som senere ble lagt inn under departementet, er både resultater og kostnader lite oppmuntrende.​

Vi spør:

 • Hvorfor lykkes vi ikke bedre med samarbeidet?​
 • Hvorfor blir det så emosjonelt?​
 • Handler det om holdninger, prosesser eller strukturer?​
 • Hvordan ser den ideelle løsningen ut?​

Debatt 2 - 13. August kl 13:30

Teknologi i offentlig sektor

Løsningene finnes - så hva er problemet?

Møt oss til debatt på Aleppo Stasjon tirsdag 13. august kl 13.30!

IT-løsninger, digitalisering og kunstig intelligens; nesten uansett hva Norge og norske kommuner strever med av utfordringer så er det ny teknologi som skal redde oss.

Mulighetene finnes, og både teknologi og leverandører er klare - så hva er problemet?

Vi har satt sammen et panel som alle sammen, og hver for seg, vet hvor skoen tykker. De kjenner GDPR og personvern, de har vært involvert i små og store, vellykkede og mindre vellykkede, offentlige IT-prosjekter. De leder samfunnskritiske virksomheter, tar kritiske valg i kommuner og utformer IT-politikk på høyt nivå.

Og vi spør blant annet:

 • Hvem tar det overordnede ansvaret for at stat og kommune faktiske realiserer potensialet når det kommer til digitalisering og ny teknologi?
 • Henger lover og regler med – eller er det de som holder oss tilbake?
 • Er forbrukerne – eller i dette tilfeller innbyggerne – klare?
 • Har vi forstått potensialet i kunstig intelligens og automatisering - samt de etiske utfordringene vi får med på kjøpet?
 • Går det fort nok?
 • Hvorfor benytter vi ikke allerede tilgjengelig informasjon fra ulike kilder og kobler denne sammen til det beste for samfunnet og innbyggerne?
 • Samarbeider det offentlige og private godt nok?

Her finner du hele debatt-programmet til Tietoevry.