Hero

Arbeidsgiver- og -takerregisteret

Trenger du informasjon om arbeidsforhold i Norge? Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gir deg oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver.

Når du skal lete frem opplysninger om juridiske og praktiske forhold knyttet til arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge, går du hit. Aa-registeret gir oversikt over arbeidsforholdets type og omfang, og er viktig for at offentlige etater skal kunne ivareta arbeidstakere og arbeidsgiveres rettigheter og plikter.

Aa-registeret gir deg oversikt over blant annet:

  • yrke
  • arbeidstid
  • startdato for arbeidsforholdet
  • sluttdato for arbeidsforholdet
  • arbeidstidsordning*
  • avlønningstype*
  • endringsdato for lønn*
  • endringsdato for stillingsprosent*
  • permisjoner*
  • permitteringer*

* Data fra og med januar 2015

For maritime arbeidsforhold registreres opplysninger om skipsregister, skipstype og fartsområde. Frilansere eller oppdragstakere og innehavere av enkeltpersonforetak er ikke registrert i Aa-registeret.

Tilgang

Tilgangen til Aa-registeret krever tillatelse fra dataeier som er NAV, og det er kun offentlige virksomheter som kan søke tilgang til Aa-registeret. Det betyr at du må påregne noe ventetid. Tilgangen får du bare gjennom oss.

La oss rydde dataene dine

Er du sikker på at informasjonen du bruker er oppdatert? Snakk med en av oss, så ordner vi vask og gjør oppdateringer inn i ditt eget system. Det er også mulig å ta i bruk vårt integrasjonsgrensesnitt for å gjøre oppslag direkte fra ditt fagsystem. Det gjør dagen mer effektiv. Og du fremstår mer profesjonell. Det er mye verdt.

Få tilgang

For å få tilgang må du opprette et kundeforhold hos oss.

Bestill tilgang

Benytt tjenesten

Har du allerede tilgang til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, finner du tjenesten her

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg

Kontakt kundeservice