Om infotorg

Om infotorg

 

about-infotorg.jpg

Om infotorg 

infotorg er en tjeneste fra EVRY, det ledende nordisk IT-selskapet med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Gjennom de siste 30 år har infotorg vært en viktig leverandør av virksomhetskritisk informasjon til norsk næringsliv og offentlige virksomheter. infotorg gir deg tilgang til oppdatert informasjon som er tilgjengelig til enhver tid, levert på den måten som du foretrekker. infotorg gir deg effektiv saksbehandling, innsikt og grunnlag for riktige beslutninger.

Få all informasjon på et sted

infotorg tilbyr de beste innholdstjenester både til de store og komplekse kundene, og til mindre bedrifter. Informasjonstjenester fra over 30 offisielle datakilder er grunnlag for en omfattende online portal. Informasjon fra datakilder omdannes til 700 ulike informasjonsprodukter. Dette gir deg som kunde mulighet til å bestille tilgang til over 25 tjenester. Uansett om du trenger Eiendom-, Person-, Kjøretøy-, Kreditt- eller Foretaksinformasjon, vil du finne det på infotorg.

Vi har også stort antall kunder som har integrert våre tjenester i egne saksbehandling- og bransjeløsninger. 

Eiendom

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom får du via infotorg. Hos oss finner juridiske, tekniske og økonomiske dokumenter tilknyttet alle eiendommer i Norge. Få korrekt informasjon på eiendommen med én gang.

Person

Personinformasjon er tilgjengelig på infotorg fra Det sentrale folkeregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og flere. Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, finner du det her. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller arbeidsforhold i Norge

Foretak

Trenger du oversikt over næringslivet? Ofte er denne informasjonen spredt over flere registre. I vår tjenester har du disse dataene samlet på ett sted. Du finner informasjon om foretaksnavn, regnskap, kunngjøringer, bransje, styremedlemmer eller hvem som er daglig leder.

Kjøretøy

For at du skal kunne innhente informasjon om kjøretøy på en effektiv måte, har vi tilrettelagt tjenester som gir deg all informasjon du måtte trenge – på ett sted. Enten du skal saksbehandle, vurdere verdi, få oversikt over eierskap til kjøretøy eller kun sjekke heftelser. Informasjonen kommer fra de sentrale kildene, alltid oppdatert og etterrettelig.

Kreditt

Å ta korrekte beslutninger vedrørende finansiering, avtaleinngåelser og leveranser, kan være avgjørende for om du lykkes eller ikke i dagens marked. Våre rapporter gir deg det beste beslutningsgrunnlaget, alltid med oppdatert informasjon fra Norges ledende kredittopplysningsmiljøer.

Ulike distribusjonskanaler til ulike behov

Vi gir deg nøkkelinformasjon på den måten som passer din virksomhet best.

  • infotorg Online - oppslag på infotorg.no
  • infotorg Plugins - integrer oppslagene i infotorg direkte i din saksbehandlingsløsning
  • Ajour-tjenester -  automatiserte tjenester for vask, porteføljeovervåking og uttrekkstjenester.

Vi leverer også avanserte databehandlertjenester for forvaltning og verdiøkning av dine egne data og registre. 

En av våre databehandlertjenester er Masterdata, eller SMART data-ajourhold. EVRY som databehandler kan etablere dedikerte sentraliserte masterdataløsninger for å sikre både tilgangskontroll, rettigheter, sikkerhet, konsistens og generell datakvalitet på dine kunde- eller innbyggerdata.

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester