Hero

Bankkunder forventer mer, og det skal de få

Få organisasjoner jobber under samme press som virksomheter innen bank og finans. Kundene stiller stadig større krav til bankene som må svare med tilgjengelige og pålitelige tjenester. Få tilgang til sammenstilt informasjon i egne fagsystemer med 100% korrekt innhold om personer og foretak til enhver tid.

Suksess ligger i økt fokus på å identifisere risiko og finne lønnsomme kunder. Deretter kan det gjennomføres grep som fokuserer på verdier gjennom kundens levetid.

eTinglysning og eSignering integrert i lånesaksprosessen sørger for store effektiviseringsgevinster. Sammen med tett integrasjon av relevante registre, sørger vi for å gi lånesaksbehandlingen en ny dimensjon.

Manuelle oppdateringer er kilder til feil og tar unødig tid. Direkte integrasjon fra Infotorg er løsningen.

Et foretaksengasjement gjøres tryggere ved at du finner ut hvem som er de reelle rettighetshaverne, samt at du avdekker sirkulære eierskap.

Jeg er opptatt av at du når dine forretningsmål om høyere effektivitet, tryggere kundeengasjement og økt tilgjengelighet i markedet.

Det kan jeg hjelpe deg med.

Ole Jonassen

Leder for Strategisk Verdisalg

Kontakt meg
Ole Jonassen