Hero

Eliminer feilkilder!

Nye anlegg som meldes inn, bruker samme datasett som ble vasket til Elhub!

EVRY Multikanal - en fleksibel løsning med følgende kanaler for kommunikasjon og distribusjon av dokumenter og faktura: Faktura til nettbank, Mobilbetaling - Vipps faktura, Digitale postkasser - Digipost og eBoks, E-post og SMS-distribusjon, Registervask, Portooptimalisert print, konvoluttering og postdistribusjon. Oppnå mer effektive prosesser og flytting av volum fra brev/print til digitale kanaler.

Gjør en enkel, rimelig og solid vurdering av kunders betalingsevne. Lønnsomme kunder gir bedre resultater. Basert på en analyse av din kundedatabase, kan vi også gi deg prospektliste med potensielle nye kunder.

Gjennom godt samarbeid med programvare-leverandørene kan vi også tilby integrerte løsninger med oppslag direkte i kundebildet. Slik unngås feilregistreringer ved innmelding i kundebasen i fremtiden.

Korrekt eiendoms- og matrikkel-informasjon gir alt fra GPS-koordinater til informasjon om eier og kontaktdata. Dette bidrar til en effektiv AMS-utrulling.

Jeg er opptatt av at du når dine forretningsmål om høyere effektivitet, tryggere kundeengasjement og økt tilgjengelighet i markedet.

Det kan jeg hjelpe deg med.

Marius Jensen

Customer Manager

Kontakt meg
Marius Jensen