Hero

Gjør de enkle sakene enkelt og ha all informasjon for de komplekse sakene

Inkassobransjen kan ikke tillate seg å være unøyaktig. Det kan koste deg både kunder og omdømme. Vi sørger for at du har alle opplysninger du trenger, og at de er korrekte.

For mer komplekse saker er det rik tilgang på informasjon, sammensatt slik at din saksbehandlingstid blir betydelig kortere, enten dette er rask tilgang til aksjonærkart for et selskap, dets reelle rettighetshavere eller oversikt over eiendeler.

Hvem er skyldner, hva eier skyldner og hva er eiendelene verdt? Det vet vi! Vi tilbyr også overvåking og varsling av endringer i status hos skyldner, så du vet når du kan gjenoppta saken og sikre dine fordringer.

Effektiv saksbehandling krever at informasjonen er både korrekt og raskt tilgjengelig. Dette kan vi hjelpe deg med via våre integrasjons- og ajour løsninger.

Inkassorapporten gir deg alt på ett brett – enten ved oppslag eller direkte i fagsystemet ditt.

Jeg er opptatt av digitalisering av informasjonsinnhentingen din, slik at du kan ta ut mer kundeverdi fra kundebasen din.

Det kan jeg hjelpe deg med.

Per Stenerud

Salgsansvarlig for Strategisk Verdisalg

Kontakt meg
Per Stenerud