Hero

Løpende evaluering av risiko er sentralt innenfor forsikring. Skaff deg 100% oppdatert informasjon til enhver tid

Vi hjelper deg med ajourholdet av alle systemer, og full integrasjon i fagsystemer, inkludert støtte for eSignering og eTinglysning.

Når du skal kartlegge forsikringstariffene på kjøretøy, er det en klar fordel å ha kontinuerlig oppdaterte data fra vår Bilpakke, som inneholder kvalitetsdata fra en rekke kjøretøyrelaterte informasjonskilder.

Vi hjelper deg med ajourholdet av alle systemer, og full integrasjon i fagsystemer, inkludert støtte for eSignering og eTinglysning.

Er du sikker på at forsikringstaker fortsatt bor i Norge? Du har bedre garantier med juridisk godkjente og oppdaterte data fra Folkeregisteret i tillegg til relevant kontaktinformasjon på forsikringstakeren.

Gi kundene mer relevante og bedre råd basert på gode analyser av data dere allerede har tilgjengelig. Vi bistår med våre eksperter.

Jeg er opptatt av at du når dine forretningsmål om høyere effektivitet, tryggere kundeengasjement og økt tilgjengelighet i markedet.

Det kan jeg hjelpe deg med.

Ole Jonassen

Leder for Strategisk Verdisalg

Kontakt meg
Ole Jonassen