Avtaler

Avtaler

January 04, 2021 | Nyheter

Avtaler for bruk av Folkeregisteret (FREG) via Tietoevry

Nedenfor finner du tjenesteavtale og databehandleravtale som må inngås for få tilgang til Folkeregisteret via Tietoevry. Din virksomhet må signere og returnere begge avtalene til onlineservice@tietoevry.com

For å fylle inn avtalen digitalt trenger du programvaren Adobe Acrobat Reader, dersom du ikke har den kan du laste ned gratis versjon her.

Lenke til FREG tjenesteavtale

Lenke til FREG databehandleravtale

Merk: Dersom virksomheten har flere 3. parts leverandører, som skal motta folkeregisterdata under virksomhetens avtale via Tietoevry, så må disse angis i databehandleravtalen. Fyll inn 3. partens firmanavn, orgnr, land og behandlingsaktivitet i punktet Kundespesifikke bestemmelser under avsnittet om Tjenester.

Når virksomheten har fått tillatelse fra Skatteetaten, delegert rettigheten til Tietoevry og signert avtaler kan vi sørge for at dine leveranser videreføres i nytt Folkeregister.

Husk disse fire stegene:

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår  
  Skatteetaten krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra modernisert Folkeregister. Søk om tilgang her.
 2. Tildele Tietoevry rettigheter i Altinn 
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding fra Skatteetaten. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for Tietoevry Norway AS: Tiet, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867. Vær oppmerksom på at det som skal delegeres er rettighet "På vegne av", ikke "Oppslag"! Se veiledning her. Merk også at rettigheter kan tildeles flere aktører. Det må tildeles rettigheter til alle aktører som skal levere folkeregisteropplysninger til virksomhetens systemer.
 3. Gi beskjed til Tietoevry når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Skatteetatens bruksvilkår og delegert tilgang til Tietoevry. Send over kopi av tillatelse.
 4. Signere nye avtaler med Tietoevry 
  Med nytt Folkeregister endrer Tietoevry rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå nye avtaler; databehandleravtale og kommersiell avtale, for å regulere nytt forhold mellom partene.

Del