Det sentrale folkeregister

Folkeregisteret

Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, går du hit. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller kanskje dødsfall.

I Folkeregisteret får du oversikt over blant annet:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Flytting og historiske adresser
  • Navneendringer
  • Dødsfall
  • Statsborgerskap
  • Endringer i sivilstand

Tilgang

Tilgangen til Folkeregisteret krever tillatelse fra dataeier. Det betyr at du må påregne noe ventetid.

La oss rydde dataene dine

Er du sikker på at informasjonen du bruker er oppdatert? Noen av de du skal henvende deg til har sannsynligvis flyttet, endret navn eller falt fra, siden sist. Snakk med en av oss, så ordner vi vask og integrasjon inn i ditt eget system. Det gjør dagen mer effektiv. Og du fremstår mer profesjonell. Det er mye verdt.

Få tilgang

For å få tilgang må du opprette et kundeforhold hos oss. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg

Kundeservice