Arendalsuka 2022

Arendalsuka 2022

|

Møt oss på Arendalsuka

Vi er tilstede i Arendal med panelsamtaler onsdag og torsdag, og inviterer til uformell mingling og servering på Haralds Pub onsdag kveld.

Vi gleder oss til å treffe deg i Arendal!

17 august

Arendal1.png

Gjeldsregisteret - Rekker vi å utvide gjeldsregistrene før gjelda vokser over hodet på folk?
Prisene på mat, strøm og drivstoff stiger. Renta stiger og skal videre opp. Det blir dyrere å leve. Forholdene ligger til rette for at nordmenn tar opp mer lån for å betjene utgifter og opprettholde kjøpekraft. Mange flere vil få gjeldsproblemer. Det haster med å ta grep. Mer gjeldsregister vil gi færre gjeldslaver. Hurdalsplattformen og Stortinget har innstilt på å inkludere all gjeld i gjeldsinformasjonsordningen. Men har vi råd til å vente til alt er klart?

Hva hindrer långivere fra å innhente all nødvendig informasjon i dag? Hva betyr et utvidet gjeldsregister – for långivere, for folk og for samfunnet? Hvorfor gir gjeldsregistrene færre gjeldsofre? Hva med personvernet? Er det bedre å utvide litt nå og mer senere enn å avvente til alt er klart?

Meld din interesse her

18 august

arendal2.png

Økonomisk kriminalitet øker mer enn noen gang på grunn av pandemi, krig og digitalisering.
Politiets trusselvurdering for 2022 fastslår at Norge er attraktivt for aktører som vil begå økonomisk kriminalitet fordi vi har høy levestandard, god økonomi og tilgang på ettertraktede naturressurser. Kriminelle forsøker å flytte sine svarte penger inn i den ordinære økonomien gjennom såkalt hvitvasking, og Økokrim registrerte 30% flere mistenkelige transaksjoner i fjor.

Vi har to paneler som diskuterer disse problemstillingene i Arendal.

Panel 1: Hva skal til for å bekjempe økonomisk kriminalitet?

Er det greit at hvem som helt kan gå inn i et kjøpesenter, kjøpe klær til 80.000 og betale med kontanter uten nærmere kontroll eller rapportering? Og hvorfor er pengestrømmer som går gjennom flere land så vanskelig å avdekke?

Vi spør hva vi kan gjøre med dette, og ser på hva bankene gjør for å ruste seg i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Kan for eksempel sivilrettslig inndragning være et effektivt hjelpemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet? Og vil reguleringer fra myndighetene av kryptovaluta kunne hindre at handel med kryptovaluta skjuler de kriminelles spor?

Panel 2: Hvordan styrke samarbeid mellom det offentlige og private, og hvordan forenkle lovverket i jakten på økonomisk kriminalitet?

Hvitvaskingsregelverket må styrkes ytterligere, og Norge trenger et mer effektivt samspill mellom ulike aktører for å forebygge, avdekke og sanksjonere økonomisk kriminalitet. Hvordan bygge kompetanse og IT-løsninger som avdekker cyberkriminalitet og miljøkriminalitet?

Etterlevelsene av hvitvaskingsregelverket oppleves som utfordrende for blant andre eiendomsmeglere og regnskapsførere, spesielt knyttet til risikovurdering, kontrollrutiner, kompetanse/opplæring og oppdragsgjennomføring. Hvordan løser vi dette?

Privatpersoner blir avkrevd fysisk oppmøte i banken for ID-kontroll, banktransaksjoner blir stanset og bankinnskudd med bruk av kontantbeløp gir unødig administrasjon. Må det være sånn eller kan det forenkles?

Meld din interesse her