Bilsalget i november: Antall bensinbiler på 1960-nivå

Bilsalget i november: Antall bensinbiler på 1960-nivå

|

Ikke siden personbilsalget ble frigitt i 1960, har det blitt registrert så få nye bensinbiler som hittil i år. Og nybilsalget av personbiler generelt, går tungt for tiden. I november måned var antall førstegangsregistrerte nye personbiler nærmest halvert målt opp mot november i 2022.

Når det kun gjenstår en måned av året, er det til sammen registrert 114 770 nye personbiler i Norge. Det er 14,9 prosent færre enn på samme tid i fjor, og det er nedgang i antall for alle typer drivlinjer.

I november alene, ble det det registrert 10 348 nye personbiler, og det er en nedgang på 47 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Tallene forteller to ting veldig klart: Det ene er at nye, rene bensinbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Nye dieselbiler går i samme retning. Det andre er at nybilsalget så langt i 2023 viser at folks økonomi er under hardt press som følge av kraftig prisstigning og høye renter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Personbilpark i rask endring

Så langt i år er det bare registrert 1 310 nye personbiler med ren bensinmotor. Det er tall man ikke har sett siden 1960, da salget av personbiler ble frigitt etter å ha vært regulert. I november var det kun 59 førstegangsregistrerte nye personbiler med ren bensinmotor.
Så langt i år utgjør nye bensinbiler kun 1,1 prosent av alle personbilregistreringer. Og i løpet av de siste 23 årene er det blitt én million færre bensinbiler i personbilbestanden i Norge.

- Det er en tydelig trend at rene bensin- og dieselbiler er i ferd med å forsvinne, en utvikling som kanskje har gått under radaren for de fleste. I løpet av 2023 vil det være mer enn 25 prosent elbiler i personbilparken. Elbilandelen utgjør nå drøyt 83 prosent av nybilsalget, og det nivået ser ut til å ha festet seg, sier Solberg Thorsen.

Jevn fart i bruktmarkedet

Selv om mange ønsker seg en helt ny bil, er det mange som kansellerer eller utsetter nybilkjøpet. Mange beholder den bilen de har lenger, eller velger en bruktbil.
- Det er jevn fart i bruktbilsalget. Så langt i år har rundt en halv million personbiler skiftet eier, og det er helt på nivå med fjoråret, sier Solberg Thorsen. Elbiler er attraktive i bruktmarkedet, og stadig flere elbiler i kjøretøybestanden har gitt en økning på ca. 10 prosent i antall eierskifter på elbiler så langt i år.

Annerledes i Sverige og Danmark

Mens antall førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge har falt markant i år, sammenlignet med de to siste årene, har broderfolkene i Danmark og Sverige en motsatt situasjon: I Danmark har nybilregistreringene økt med 15 prosent, og i Sverige er økningen på nesten tre prosent, selv om også «søta bror» opplevde en nedgang i bilsalget i november.

- I disse dager merker de fleste nordmenn tydelig de kraftige pris- og renteøkningene. Effekten av renteøkningene er større her enn i Danmark og Sverige, fordi vi i mindre grad har fast rente. Det får en rask effekt på folks økonomi og igjen på bilsalget, sier Solberg Thorsen.

Han minner også om at selv om det er en kraftig nedgang i nybilregistreringene nå – sammenlignet med de rekordhøye årene 2021 og 2022 – så ligner dagens situasjon mer på «normale» år før dette.

- I desember i fjor hadde vi tidenes høyeste registreringstall, med nesten 40 000 nye biler. Mye av det var utlevering av biler som var bestilt lang tid i forveien. I tillegg var det rush til bilbutikkene fordi det skulle innføres moms på elbiler og nye økninger i bilavgifter fra årsskiftet, sier han. Går vi tilbake til 2019 er årets novembertall helt på linje.

Manuelt gir blir borte

Den kraftige elbilveksten, som kun har automatgir, har også snart gjort manuelt gir «til historie». Av samtlige snaut 115 000 nye registrerte personbiler, har omtrent 400 manuelt gir. Det tilsvarer 0,3 prosent, mens andelen med manuelt gir i 2000 var hele 82,3 prosent.
Av et samlet utvalg på 61 ulike tilbudte bilmerker i Norge, fordelt på nesten 1 600 modellvarianter, er det kun 62 som tilbys med manuelt gir.

- Elbilveksten forklarer mye av endringen. Samtidig har nesten alle moderne personbilmerker og modeller automatgir, uavhengig av drivlinje. Overgangen til automatgir har fulgt utviklingen av bilene. Automatgir har også et viktig trafikksikkerhetsaspekt ved at man har mindre å tenke på når bilen girer selv, sier Solberg Thorsen.

Kilde: OFV

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her