Brønnøysundregistrene moderniserer Løsøreregisteret

Brønnøysundregistrene moderniserer Løsøreregisteret

|

Brønnøysundregistrene gjennomfører for tiden et stort moderniseringsprosjekt. Hele registerplattformen i Brønnøysund og alle registrene der skal moderniseres, og nå står Løsøreregisteret for tur.

Det betyr i praksis at selve registerplattformen blir modernisert for å forbedre og automatisere saksgangen, slik at saksbehandlingen går raskere og får bedre kvalitet

Her er noen av forbedringene i Løsøreregisteret:

 • Ny teknologi (REST)
 • Oppslag på identifikator gir tilgang til alle opplysninger på ett søk, og det er ikke behov for oppslag på dagbøker for ytterligere detaljer
 • Det gis informasjon om nyregistreringer som er nektet registrert (inntil 33 dager)
 • Det kan søkes frem informasjon om saker som ligger til behandling
 • Raskere oppdaterte data i registertjenesten (etter hvert også med klokkeslettprioritet)

Ny informasjonsmodell

Med det nye registeret innføres det også en ny informasjonsmodell. For eksempel erstattes begrepet «Heftelse» med et nytt begrep: «Rettsstiftelse» - som betyr bestemmelse i et dokument som stifter, forandrer, overdrar, behefter, anerkjenner eller opphever en rettighet. Det blir også mer strukturerte opplysninger om de formuesgodene som berøres av rettsstiftelsene.

Nytt API

Vi i Tietoevry utvikler nå et nytt API som skal levere opplysninger fra det moderniserte Løsøreregisteret. Dette blir et nytt REST basert API med JSON format. Arbeidet med den nye versjonen av API’et er snart klar for ekstern test. Vi vil snart legge ut mer informasjon/dokumentasjon om dette.

Vårt nye API vil tilby følgende funksjoner:

 • Rettsstiftelse person (søk på fødselsnummer)
 • Rettsstiftelse organisasjon (søk på organisasjonsnummer)
 • Rettsstiftelse kjøretøy (søk på kjennemerke/registreringsnummer)

Det er noen funksjoner som pt ikke blir videreført fordi tjenesten hos Brønnøysundregistrene ikke lenger støtter disse:

 • Navnesøk på foretak og personer
 • Bestilling av panteattester
 • Status Person/Foretak/Motorvogn (funksjon som kun gir antall heftelser)

Vi vil lage et nytt brukergrensesnitt for oppslag i det moderniserte Løsøreregister via infotorg-web.

Når kommer ny løsning?

Brønnøysundregistrene tilbyr dessverre ingen parallell drift av gammel og ny løsning i produksjon. Det er derfor nødvendig at alle som i dag benytter Løsøreregisteret tar i bruk ny løsning når den blir satt i produksjon hos Brønnøysundregistrene. Prosjektet hos Brønnøysundregistrene anslår at ny løsning vil bli satt i produksjon i september 2023. Når endelig dato blir mottatt fra Brønnøysundregistrene, vil vi publisere denne.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på onlineservice@tietoevry.com

Kontakt oss

Finn heftelser for personer og foretak

Er du på jakt etter informasjon om rettigheter og pant i gjenstander, som varelageret til en skyldner, eller bilparken til et firma? Løsøreregisteret har dette samlet på ett sted.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester