Brønnøysundregistrene moderniserer Løsøreregisteret

Brønnøysundregistrene moderniserer Løsøreregisteret

|

Brønnøysundregistrene gjennomfører for tiden et stort moderniseringsprosjekt. Hele registerplattformen og alle registrene skal moderniseres, og nå står Løsøreregisteret for tur.

Det betyr i praksis at selve registerplattformen blir modernisert for å forbedre og automatisere saksgangen, slik at saksbehandlingen går raskere og får bedre kvalitet.

Her er noen av forbedringene i Løsøreregisteret:

 • Ny teknologi (REST)
 • Oppslag på identifikator gir tilgang til alle opplysninger på ett søk, og det er ikke behov for oppslag på dagbøker for ytterligere detaljer
 • Det gis informasjon om nyregistreringer som er nektet registrert (inntil 33 dager)
 • Det kan søkes frem informasjon om saker som ligger til behandling
 • Raskere oppdaterte data i registertjenesten (etter hvert også med klokkeslettprioritet)

Ny informasjonsmodell

Med det nye registeret innføres det også en ny informasjonsmodell. For eksempel erstattes begrepet «Heftelse» med et nytt begrep: «Rettsstiftelse» - som betyr bestemmelse i et dokument som stifter, forandrer, overdrar, behefter, anerkjenner eller opphever en rettighet.

Vi i Tietoevry utvikler nå et nytt API som skal levere opplysninger fra det moderniserte Løsøreregisteret. Dette blir et nytt REST basert API med JSON format. Arbeidet pågår og så snart en versjon er klar for ekstern test sender vi ut ny informasjon til dere om dette.

Vårt nye API vil tilby følgende funksjoner:

 • Rettsstiftelse person (søk på fødselsnummer)
 • Rettsstiftelse organisasjon (søk på organisasjonsnummer)
 • Rettsstiftelse kjøretøy (søk på kjennemerke/registreringsnummer)

Det er også noen funksjoner som i første omgang ikke blir videreført:

 • Navnesøk på foretak og personer
 • Bestilling av panteattester
 • Status Person/Foretak/Motorvogn (funksjon som kun gir antall heftelser)

Vi vil også informere om at vi skal lage et nytt GUI for bruk av modernisert Løsøreregister via infotorg-web.

Ny løsning i bruk april 2023

Brønnøysundregistrene tilbyr dessverre ingen parallell drift av gammel og ny løsning i produksjon. Det er derfor nødvendig at alle som benytter Løsøreregisteret tar i bruk ny løsning når den blir satt i produksjon hos Brønnøysundregistrene. Prosjektet hos Brønnøysundregistrene har estimert at ny løsning skal settes i produksjon ca 1. april 2023.

Det nye Løsøreregisteret hos Brønnøysundregistrene vil benytte Maskinporten for autentisering. Dette vil vi håndtere i vår løsning slik at dere slipper å implementere det i deres lokale løsninger. Dere vil fortsatt kunne beholde eksisterende brukernavn/passord.

Vi vil fortløpende sende ut informasjon til dere når det er noe nytt i denne saken.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på onlineservice@tietoevry.com

Kontakt oss

Finn heftelser for personer og foretak

Er du på jakt etter informasjon om rettigheter og pant i gjenstander, som varelageret til en skyldner, eller bilparken til et firma? Løsøreregisteret har dette samlet på ett sted.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester