Delegering av rettighet til kjøretøyinformasjon gjennom Maskinporten

Delegering av rettighet til kjøretøyinformasjon gjennom Maskinporten

|

Statens vegvesen tilbyr flere tjenester via maskin-til-maskin-grensesnitt (API). Noen av tjenestene forutsetter at virksomheter først tar i bruk Maskinporten. Dette vil gjelde for infotorgKjøretøy fra 2024.

Alle kunder av Tietoevry som bruker infotorgKjøretøy må innen 31.12.23 ha tatt i bruk Maskinporten for å opprettholde Statens vegvesens kjøretøytjenester som leveres gjennom infotorgKjøretøy. Tietoevry er nå en tredjepartsaktør (leverandør), som opererer på vegne av andre virksomheter mot Statens vegvesen. Når din virksomhet skal delegere tilgang til oss som leverandør, må virksomheten først inngå en avtale med Statens vegvesen og deretter delegere tilgang til Tietoevry i Altinn, samt inngå avtale med Tietoevry.

Du kan beholde din integrasjon uten endringer

På den måten kan du beholde din integrasjon mot oss uten å gjøre endringer. Du vil også kunne fortsette å gjøre oppslag via det samme kjente webgrensesnittet på infotorg som før.

Tietoevry er leverandør av kjøretøytjenester. Dere som er kunder av infotorgKjøretøy i dag har altså allerede tilgang gjennom oss, enten på websiden eller gjennom integrasjon.

Ny avtale med Tietoevry

Det eneste dere må gjøre innen 31.12.23 er å delegere egen tilgang gjennom Maskinporten til oss som leverandør. Da beholder dere eksisterende løsning som den er.

For å delegere egen tilgang til eksisterende integrasjon mot infotorgKjøretøy hos Tietoevry, må din virksomhet inngå en tjeneste- og databehandleravtale med oss.

For å få tilsendt Tjenesteavtale og Databehandleravtale kan du kontakte onlineservice@tietoevry.com

Merk: Dersom din virksomhet har flere 3. parts leverandører, som skal motta infotorgKjøretøydata under virksomhetens avtale via Tietoevry, så må disse angis i databehandleravtalen. Fyll inn 3. partens firmanavn, orgnr, land og behandlingsaktivitet i punktet Kundespesifikke bestemmelser under avsnittet om Tjenester.

Når virksomheten har fått tillatelse fra Statens vegvesen, delegert rettigheten til Tietoevry og signert avtaler kan vi sørge for at dine leveranser videreføres i infotorgKjøretøy slik de allerede er satt opp. Da trenger ikke din virksomhet å gjøre noen endringer etter 1. januar 2024

Husk disse fire stegene

 1. Godkjenne Statens vegvesens bruksvilkår
  Statens vegvesen krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra infotorgKjøretøy. Søk om tilgang her.
 2. Tildele Tietoevry rettigheter i Altinn
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding fra Skatteetaten. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for Tietoevry Norway AS: Tiet, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867. Vær oppmerksom på at det som skal delegeres er rettighet "På vegne av", ikke "Oppslag"! Se veiledning her. Merk også at rettigheter kan tildeles flere aktører. Det må tildeles rettigheter til alle aktører som skal levere folkeregisteropplysninger til virksomhetens systemer.
 3. Gi beskjed til Tietoevry når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Statens vegvesens bruksvilkår og delegert tilgang til Tietoevry. Send over kopi av tillatelse.
 4. Signere ny avtale med Tietoevry
  Med nytt infotorgKjøretøy endrer Tietoevry rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå ny databehandleravtale, for å regulere nytt forhold mellom partene. Databehandleravtalen finner du her.

Vi hjelper deg

Ta kontakt med oss på onlineservice@tietoevry.com hvis du har spørsmål eller trenger bistand, vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her