Elbil-byks i Danmark - bremser opp i Sverige

Elbil-byks i Danmark - bremser opp i Sverige

|

Danskene velger i økende grad elektrisk i sine nybilkjøp, mens svenskene så langt i år har senket farten i elektrifisering av bilparken. I Norge var 9 av 10 nye personbiler elektriske i februar.

I februar var elbilandelen av førstegangsregistrerte nye personbiler i Danmark 44,3 prosent, mot 27,1 prosent i februar i fjor. I Sverige derimot, gikk elbilandelen ned i februar, og endte på 27,9 prosent mot 33,4 i samme periode i fjor.

Sverige: 7 av 10 velger bort elbil

Også i Sverige er elbiler på registreringstoppen i antall nye biler. Men likevel har 7 av 10 svensker fortsatt rene bensinbiler, bensinhybrider og andre biler med forbrenningsmotor som sitt førstevalg.

- Utviklingen i Sverige er et tydelig tegn på at når incentiver for kjøp av elbiler fjernes, så faller interessen for og prioriteringen av elbilkjøp. Sverige avskaffet elbil-incentivene i 2022. Effekten av det ble tydelig i 2023, og fortsetter videre i 2024, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Lavt i Norge, ned i Danmark, opp i Sverige

Nybilsalget i Norge i februar viste tydelig at nordmenn har en stram økonomi, som også betyr at nybilkjøp prioriteres ned. Antall førstegangsregistrerte nye personbiler endte på snaut 7 400, på samme nivå som februar 2023. Det er et svært lavt tall for måneden, sammenlignet med tidligere år.

- Antall nybilregistreringer i februar som enkeltmåned har ikke vært så lavt siden finanskrisen i 2009, sier Solberg Thorsen.

I Danmark var det en nedgang i nybilsalget i februar på 3,2 prosent, målt mot samme måned i fjor. Av samtlige drivlinjer hadde kun elbiler en markant økning i antall, mens alle andre hadde røde tall – altså en nedgang.
Svenskenes nybilkjøp gikk i en annen retning i februar. Som eneste skandinaviske land hadde de en økning i februar på 2,1 prosent i antall nye personbiler sammenlignet med februar i fjor. Men i Sverige var det en nedgang i antall nye elbiler på hele 14,7 prosent, mens salget av nye biler med ulike bensinmotorer økte i antall sammenlignet med februar 2023.

Bremser Norge før målstreken?

- I Norge er målet at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025, og vi er på god vei. Men for Norges del kan det være fornuftig å se hva som skjedde i Sverige da elbil-incentivene ble fjernet. Da sank elbilsalget. Senkes innslaget for moms på elbiler i Norge ytterligere, samtidig som bilavgiftene økes, vil det kunne bremse både elektrifiseringen av den norske personbilparken og nybilsalget totalt, sier Øyvind Solberg Thorsen.

 Nybilsalget i Skandinavia i februar 2024 sammenlignet med februar 2023

Antall førstegangsregistrerte nye person-, vare- og lastebiler i Norge, Danmark og Sverige i februar 2024 sammenlignet med 2023, og Topp 10 fordeling av personbiler pr. modell. 

Image

Image

Om tallgrunnlaget:
På ofvstatistikk.noBilstatistik.dk og Bilstatistik.se, utgjør bobiler alltid en egen kategori, og inngår derfor ikke i registreringstallene for person- og varebiler, uansett hvordan de registreres hos de nasjonale myndigheter.

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her