God fart i bruktbilmarkedet

God fart i bruktbilmarkedet

|

Så langt i år har nybilmarkedet hatt en tung start. Mye forklares av et svært høyt antall nye biler som ble registrert i desember (før moms på elbiler og nye avgifter trådte i kraft), og lange ventetider på utlevering av nye biler. Men bruktmarkedet holder jevn fart, og er så langt i år helt på nivå med fjoråret.

Antall eierskifter ligger ørlite over i fjor og er nå på rundt 180 000 biler.

I likhet med nyregistreringene øker andelen elbiler som har fått ny eier, og utgjør nå 18%. Økningen henger sammen med at det kommer stadig flere elbiler inn i kjøretøybestanden, og mange bruktbilkjøpere ønsker seg en elbil.

Ulike valg i brukt og nytt

Registeringstallene viser at det er ganske stor forskjell på hva slags type bil det selges mest av i bruktmarkedet sett opp mot nybilmarkedet.

I nybilmarkedet er det SUV-ene som står for det største antallet, særlig da biler i mellom- og kompaktklassen. Disse utgjør til sammen en andel på 67% av førstegangsregistreringene.

I bruktmarkedet er sitasjonen annerledes. Der er det ikke SUV-er på toppen av listen, men vanlige kompakt- og mellomklassebiler. Her utgjør SUV-ene bare 26%. Litt lengre tilbake i tid har størsteparten av eierskiftene vært høyest nettopp blant kompakt -og mellomklasse segmentene.

- Det blir interessant å følge utviklingen framover nå som mange har en utfordret økonomi. Noe som igjen kan føre til at flere beholder kjøretøyet lenger, sier salg- og markedsdirektør Laila Mikalsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Økonomiske utfordringer for mange

- Vi har også sett at bilbransjen melder om at det i vår har vært en del avbestillinger og kanselleringer av nybilkjøp. Så selv om bruktmarkedet er den aller største «bilbutikken», er det ganske åpenbart at folks økonomi generelt bidrar til å prege hele bilmarkedet, sier Laila Mikalsen.

- Totalt vil dette kunne øke gjennomsnittlig levealder på bilparken, noe som igjen kan være uheldig når det gjelder å nå fremtidige klimamål.

Kilde: OFV

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her