Infotorg Eiendom Matrikkelmodul for energiselskaper

Infotorg Eiendom Matrikkelmodul for energiselskaper

|

Mangler dere automatisk identifisering av riktige hjemmelshavere i KIS-systemet hos deres energiselskap? Dette er viktig for å skape god kundebehandling og sikre høy datakvalitet i kundeporteføljen.

Matrikkeldata benyttes blant annet ved on-boarding av kunder, fakturering, vedlikehold og rapportering til Elhub. Feil i disse data skaper unødvendig bruk av tid og ressurser for energiselskaper. Løsningen for matrikkelmodul vil også da spare energiselskapet for tid og kostnader ved at man unngår manuelt arbeid.

Med Tietoevry sin nye løsning - Infotorg Eiendom Matrikkelmodul så vil energiselskaper enkelt og automatisk identifisere og registrere hjemmelshavere på matrikler og benytte dette for integrasjon i virksomhetens fagsystemer slik som KIS-systemet. Dette leverer vi som en Data Governance-tjeneste ved hjelp av en ny matrikkelmodul knyttet til tjenesten i Infotorg Eiendom.

Matrikkelmodulen kan integreres enkelt i deres fagsystem og funksjoner i dette systemet vil da gi input og tilbakemeldinger ift. status på deres kunder.

Når datakvalitet står i fokus

Matrikkelmodulen består av to hovedelementer: en initiell datavask for å sikre datakvalitet ved oppstart av løsningen. Når datakvaliteten er sjekket og tilstrekkelig god, er del 2 et løpende ajourhold av virksomhetens kundesystem (KIS) knyttet til matrikkeldata.

  • Modulen er spesielt tilpasset nett- og kraftselskapene og KIS-systemer
  • Løsningen sikrer datakvaliteten og oppdateringer av informasjon knyttet til målepunkt, for energiselskapets målepunkter og generelle kundeportefølje
  • Ved endringer i målepunkt kan også Elhub oppdateres
  • Data oppdateres løpende, og dere kan velge frekvens på oppdateringer. Av- og påmeldinger i KIS-systemet vil trigge oppdateringer
  • Endringer ifht målepunktet vil også kunne trigge oppdatering til Elhub
  • Kundebilde i KIS kan oppdateres med endringshistorikk

Funksjoner i Matrikkel-modul

Modulen er avhengig av unike treff knyttet til matrikkel og/eller adressedata – Gårds- og bruksnummer og/eller adresser. Løsningen forsøker med mange varianter og kombinasjoner for å få unikt treff.

Borettslagsopplysninger må inneholde leilighetsnummer/boenhet. Eksempel: Der man har ulik eier av enhet og leietaker.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi hjelper din virksomhet komme i gang, kontakt oss for mer informasjon - sturla.johnsen@tietoevry.com