Infotorg Innsikt - Visualisering, innsikt og analyse for datadrevne beslutninger

Infotorg Innsikt - Visualisering, innsikt og analyse for datadrevne beslutninger

|

Norske private og offentlige virksomheter har store mengder verdifulle data som de ofte ikke er klar over. For å høste gevinstene av kunstig intelligens (KI) og digitalisering, er det nødvendig å få kontroll over dataene. Mangel på intern kompetanse eller infrastruktur behøver ikke være en hindring for å komme i gang.

Etter hypotesetesting og tilbakemeldinger fra markedet har vi identifisert et tydelig behov for en løsning som kan motta og visualisere ulike kombinasjoner av datasett. Vi har testet behovet ut mot segmentene; kommuner, offentlig virksomheter bank, finans og forsikring.

- Data og innsikt må understøtte virksomhetens prosesser, produkter eller tjenester. Både kommuner og andre har ønsket seg et enkelt verktøy for visualisering, innsikt og analyse. For kommune segmentet vil Infotorg Innsikt være et godt verktøy i arbeidet med Smart Data konsepter. Derfor er vi glade for å kunne tilby en løsning med et nytt visualiseringsverktøy nå, sier Skjervald Tvedt, Product Manager.

Infotorg Innsikt - for visualisering, innsikt og analyse av data

Vi forstår at mange virksomheter står overfor utfordringer når det gjelder kompetanse, erfaring og tilgjengelige løsninger for å utnytte dataene sine.

Vi tilbyr et effektivt verktøy for visualisering og simulering basert på ulike data variabler. Dere får et verdifullt grunnlag for å planlegge nye produkter, tjenester eller for avvikling av eksisterende løsninger. Ved å ta i bruk Infotorg Innsikt kan din virksomhet fylle dette gapet og ta de nødvendige grepene for å oppnå full effekt av data.

Infotorg Innsikt er et brukervennlig verktøy med et intuitivt brukergrensesnitt, slik at du ikke trenger å ha utviklerkompetanse for å dra nytte av mulighetene som ligger i data.

I visualiseringsverktøy kombineres ulike datakilder fra infotorg.no, samt kundens egne data eller andre eksterne datakilder. Tjenesten er en del av vår Data Governance portefølje.

Opplev økt verdi av data

  • Få innsikt, simulerings-muligheter og enkel synlighet på en rekke ulike problemstillinger som kan løses ved hjelp av data, data sammensetting og simulering
  • Få tilgang til eksterne data og muligheten til å forbedre kvaliteten på egne data
  • Bedre underlag for forretningsbeslutninger
  • Ulike visninger for å vurdere mulige utfall. Man kan “leke litt” med dataene og avdekke behov og alternative muligheter før beslutningsgrunnlag trekkes ut
  • Løsningen kan forenkle en del standard uttrekk med ulike variabler som virksomhetene bestiller fra oss og ulike leverandører i dag.

Ta bedre kvalifiserte beslutninger basert på innsikt og få en enkel synlighet på ulike problemstillinger som kan løses ved hjelp av data, datakombinasjoner og simulering.

Visualiseringsverktøy i praksis

Prism eksempel.png

Vårt erfarne team vil hjelpe deg med å kombinere ulike typer data fra din virksomhet, eksterne datakilder og data fra infotorg.no, slik at du kan utforske potensialet for verdiskapning. Gjennom deling av data kan du også dra nytte av samarbeidsmuligheter med andre aktører.

Ta kontakt for å prøve Infotorg Innsikt

Kontakt oss i dag for å komme igang eller lære mer om hvordan Infotorg Innsikt kan hjelpe din virksomhet. Ta kontakt med oss på ajour@tietoevry.com eller med Product Manager for Data Governance skjervald.tvedt@tietoevry.com.

Kontakt oss

Data Governance Solutions - en kritisk nøkkelfaktor i bank-, finans- og forsikringsbransjen

Det er nå viktigere enn noen gang å ha en god Data Governance-strategi på plass. Dette inkluderer å ha klare retningslinjer for datainnsamling, -behandling og -lagring, samt å sikre at dataene er nøyaktige, pålitelige og sikre.

Les mer