Kampanje med fri etablering frem til 20 okt - Kommune- og landsoversikt fra Gjeldsregisteret

Kampanje med fri etablering frem til 20 okt - Kommune- og landsoversikt fra Gjeldsregisteret

|

Med total oversikt over gjeldssituasjonen kan det være enklere å følge opp tiltak knyttet til for eksempel gjeldsrådgivning og rammer for startlån. Din kommune får et unikt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Kommunene kan med dette ligge i forkant av utviklingen med en god oversikt over innbyggernes usikrede gjeld, samt få anledning til å sammenligne gjeldssituasjonen i egen kommune med andre kommuner.

Få oversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Statistikkproduktet Kommuneoversikt er utviklet for å gi kommuner og andre interessenter en god fremstilling av innbyggernes samlede usikrede gjeld; forbrukslån, kredittkort og betalingskort. Kommuneoversikten viser blant annet følgende aggregert informasjon for kommunens innbyggere:

  • fordeling på lånetyper
  • alder- og kjønnsfordeling
  • rentebærende- og ikke rentebærende gjeld
  • antall kreditter
  • total kreditteksponering
  • benyttet kreditt, m.m.

Alle gjeldsopplysninger fremkommer anonymisert og kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Kommuneoversikt gjeld (1).png

Kommune - og landsoversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Planlegging av støtteordninger i din kommune med Kommuneoversikt

Med total oversikt over gjeldssituasjonen kan det være enklere å følge opp tiltak knyttet til for eksempel gjeldsrådgivning og rammer for startlån. Din kommune får et unikt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Kommuneoversikten med grundig analyse av innbyggernes totale gjeldssituasjon, samt en samlet overordnet oversikt over gjeldssituasjonen i andre kommuner koster kun kr. 1 500,- pr. mnd eks mva. *Engangs tilretteleggingspris kr. 5 000,- bortfaller i kampanjeperioden ved bestilling frem til 20 oktober 2020.

Landsoversikt – sammenligne din kommune med andre kommuner

I tillegg til oversikt over egen kommune i produktet Kommuneoversikt, kan man i Landsoversikten sammenligne egne innbyggeres totale rentebærende gjeld mot andre sammenlignbare kommuner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om tjenesten

Ønsker din kommune å bestille tjenesten eller motta ett eksempel av oversiktenes innhold, vennligst ta kontakt med Ole Jonassen.

* forutsetter at din kommune allerede har inngått eller inngår avtale om tilgang til gjeldsopplysninger. Tilbudet gjelder til og med 20. oktober 2020.

Kontakt oss

Gjeldsregisteret

Her finner du mer informasjon om gjeldsregisteret

Les mer

Relaterte tjenester