Kartverket: Forberedelsene til kommune- og fylkessammenslåingene 2020 bør starte nå

Kartverket: Forberedelsene til kommune- og fylkessammenslåingene 2020 bør starte nå

|

Det digitale startskuddet går nå. Det tar rundt 18 måneder for å forberede seg på de digitale endringene som skjer i forbindelse med kommune- og regionreformene med virkning fra 1. januar 2020. De som ikke har kommet i gang med forberedelsene sine, bør starte nå mener Kartverket som er koordinator for arbeidet.

- Vi oppfordrer alle kommuner enten de skal slås sammen eller er i en region som skal bli større, om å begynne med forberedelsene allerede nå. Vi har lagt opp til et løp på 18 måneder, som en minimumstid for å være godt forberedt til 1. januar 2020, sier prosjektleder og koordinator for kommune- og regionreformene, Bernt Audun Strømsli, i Kartverket.

Unike kommunenumre som koblingsnøkkel

Fra 1. januar 2020 vil det være 356 kommuner.  og seks fylkeskommuner. Mange er kanskje ikke klar over at kommuner som er i fylker som skal slås sammen, også må gjøre sine forberedelser. -Disse kommunene får nye kommunenumre, som er kommunens unike ID-nummer. Kommunenumrene er nøkkelen til andre offentlige registre innen helse og skatt blant annet. Her er det viktig at kommunene er på, og sørger for at de har rigget seg til 1. januar 2020, selv om de ikke formelt skal slås sammen med noen andre kommuner, sier prosjektlederen i Kartverket.

Begynn å kartlegge egne IKT-systemer

Det første kommunene må gjøre er å kartlegge sine egne IKT-systemer, og gjøre vurderinger på hvilke anskaffelser som må gjøres. Prosjektlederen understreker at dette bør gjøres i så god tid som mulig, og at det begynner å haste.

- Anskaffelser tar lang tid, og vi ser at mange kommuner med fordel kan benytte seg av dialogkonferanser med ulike leverandører før de skriver kravspesifikasjonen. Dette kan gjøre anskaffelsesprosessen lettere, også for leverandørene som i tiden frem til 2020 har fulle oppdragslister, sier Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Her finner du mer informasjon om kommune- og fylkessammenslåingene:

Kartverkets nettside om kommune- og regionreformene

Regjeringens nettside om kommune- og regionreformene

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask, uttrekk og vedlikehold av dine data

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold.

Les mer og bestill