Prognoser for bilsalg i 2024

Prognoser for bilsalg i 2024

|

En fersk prognose fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) tilsier at antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 2023 vil ende på 129 000 biler.

Prognosen indikerer at nybilsalget i 2024 vil ende på samme nivå som i år, med 130 000 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er CPM Analytics som har utarbeidet prognosen på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Prognosen tar utgangspunkt i faktiske registrerinsgstall fra 2004 og frem til i dag, samt Norges Banks rentebane og hvordan dette vil virke inn på nybilsalget. Dagens styringsrente på 4,25 %, gjeldende fra 22. september, og varsel om kommende renteøkning er lagt til grunn for beregningene.

I forrige uke la DNB fram sin prognose for hva nybilsalget vil ende på i år og neste år. Mens DNBs tall for i år er ganske sammenfallende med OFVs tall, tror DNB at nybilsalget i 2024 ender på 110 000. Det mener OFV kan vise seg å være et for pessimistisk anslag.

Renteøkning demper bilsalget kraftig

- Rentens betydning i bilmarkedet har vært en avgjørende faktor gjennom flere år, og lav rente har bidratt til en kraftig økning i nybilsalget de siste årene. Etter en jevn og sterk renteøkning gjennom det siste året, ser vi nå et betydelig fall i nybilkjøp, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV. I prognosen er det tatt hensyn til flere faktorer, inkludert den økonomiske situasjonen, politiske beslutninger og endringer i bilmarkedet.

- Det er åpenbart at renteutviklingen fra 2004 og frem til dagens nivå, har hatt tydelig innvirkning på forbrukernes lånemuligheter og dermed på deres kjøpekraft og mulighet til å realisere bildrømmen. Veldig mange har kjøpt ny bil, spesielt i 2021 og 2022, men den økonomiske hverdagen har innhentet en del, og derfor ser vi et tydelig fall i bilsalget nå som lånerenten er høy og krav til makslån er innskjerpet.

Ladbare hybrider i fritt fall

Den kraftige veksten i antall elbiler, har i sterk grad også påvirket registreringstakten for biler med andre drivlinjer. Det er stadig færre som velger ny personbil med diesel- eller bensinmotor, men den største nedgangen de siste to årene har nye ladbare hybrider hatt.
Så langt i år er det registrert drøyt 7 300 ladbare hybrider, og det er 37 prosent færre enn på samme tid i fjor. I løpet av 2022 ble antall ladbare hybrider redusert med 58 prosent sammenlignet med 2021.

- Den sterke nedgangen henger i all hovedsak samme med de nye avgiftsreglene for ladbare hybrider som trådte i kraft i 2023. Disse avgiftene har gjort ladbar hybrid mindre gunstig sammenlignet med andre mer miljøvennlige alternativer, som elbiler og hydrogenbiler.

- Vi forventer en fortsatt nedgang i registreringstakten for nye ladbare hybridbiler, og prognosen tilsier at det ender på 8 400 ladbare hybrider i 2023. I 2024 vil antallet synke til om lag 7 000, sier Solberg Thorsen.

Tross moms på elbiler over 500 000 kroner og ny vektavgift som også gjelder elbil, forventer OFV en økning i markedsandel for elbiler i tiden framover. Det gjenstår fortsatt 16 prosent før elbilsalget når 100 prosent, som 2025-målet handler om.

Spøker det for 2025-målet?

- Det er usikkert om vi klarer å nå 100 prosent elbiler i løpet av de neste fjorten månedene. Prognosen vår for 2024 peker på et nybilsalg på 130 000 biler. Av disse vil drøyt 117 000 være nullutslippsbiler. Rundt 13 000 nye personbiler vil altså være hybrider og bensin- og dieselbiler – med en liten overvekt av ladbare hybrider, sier Øyvind Solberg Thorsen, som understreker at enhver prognose er basert på tilgjengelige data og ulike vurderinger.

- Men markedet påvirkes raskt av uforutsette hendelser og endringer i politikk og avgifter. Vi har alle pandemien, krigen i Ukraina og de konsekvensene det fikk, friskt i minne. OFV vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og oppdatere prognosene etter behov.

Kilde: OFV

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her