Landsoversikt forbruksgjeld – eksklusivt tilbud til kommuner

Landsoversikt forbruksgjeld – eksklusivt tilbud til kommuner

|

Analyserapporten Landsoversikt gir deg enkelt og raskt god oversikt over forbruksgjelden i alle landets fylker og kommuner. Den gir et godt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og planlegging av tiltak for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Landsoversikt forbruksgjeld

Landsoversikten gir ett unikt innblikk i fordelingen av den samlede usikrede forbruksgjelden med demografi inklusive fordeling på aldersgrupper ned på kommunenivå. Eksempelvis vises gjennomsnittlig saldo på forbrukslån, rentebærende- og ikke rentebærende rammekreditt (kredittkortgjeld), og gjennomsnittlig alder for personer som har rentebærende gjeld i ditt fylke.

Første side i analysen viser ett status bilde for Norge og man kan drille ned på lånetyper, gjenværende terminer, rentestatistikk, fordeling av personer med usikret gjeld m.m.

Beslutningstagere får med dette et godt verktøy for overordnet oversikt av hvor eksponert innbyggere i din kommune og fylkeskommune er for usikret gjeld. Videre kan man enkelt sammenligne innbyggernes totale rentebærende gjeld mellom kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneoversikt gjeld.png

Kommune - og landsoversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Sammenligne din kommune med andre kommuner

Oversikten gir et godt grunnlag som blant annet kan benyttes til planlegging og budsjettering av tiltak i forhold til innbyggerens usikrede gjeld.

Persondata som benyttes til utarbeidelse av analysen er anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå. Finansforetak oppdaterer kontinuerlig Gjeldsregisteret med informasjon om gjeldsopplysninger på alle personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer.

Tjenesten leveres månedlig som et abonnement og produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger rapportert til Gjeldsregisteret før klokken 12.00 den første virkedagen hver kalendermåned.

Kampanjepris

Gjeldende pris for Landsoversikt fra Gjeldsregisteret, inklusive etablering og abonnement, er for 2021 kr 23 155,-.

Nå tilbyr vi rapporten for kun etableringsprisen kr 5 035,- for resten av 2021. Kampanjen varer til 30.04.21! (Priser oppgitt eks. mva).

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker din kommune å bestille tjenesten eller en demonstrasjon, vennligst ta kontakt med Ole Jonassen.

Kontakt oss

Gjeldsregisteret

Her finner du mer informasjon om gjeldsregisteret

Les mer

Relaterte tjenester