NAV overtar distribusjon av Aa-registeret

NAV overtar distribusjon av Aa-registeret

|

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) forsvinner fra infotorg 31.12.2021, og blir erstattet med en web-oppslagsløsning på nav.no.

TietoEVRYs avtale om distribusjon av informasjon fra Aa-registeret opphører ved årsskiftet. NAV og TietoEVRY har tidligere sendt ut informasjon om at NAV overtar distribusjonen av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Dette innebærer blant annet at alle virksomheter som mottar informasjon fra Aa-registeret må søke NAV om ny tillatelse.

Alle må søke ny tilgang til Aa-registeret

Som erstatning for infotorg vil NAV tilby web-oppslag mot Aa-registeret på nav.no. Alle som har tilgang til Aa-registeret via infotorg i dag, må søke på nytt for å få tilgang til NAV sin løsning. Søknad må sendes til NAV så snart som mulig for å unngå opphold i tilganger. Søknad sendes via NAVs digitale søknadskjema her.

Ta kontakt med NAV for mer informasjon

Spørsmål om ny søknad for tilgang til Aa-registeret, og NAV sine web-løsninger, kan rettes til Geir Vesterdal på epost geir.vesterdal@nav.no, og/eller Anders Bryhni på epost anders.bryhni@nav.no. Du finner også mer informasjon her.

Har du spørsmål til infotorg om denne endringen kan du kontakte produktsjef Ole Petter Paulsrud.

Kontakt oss