Nedetid for eTinglysing Løsøre

Nedetid for eTinglysing Løsøre

|

Brønnøysundregistrene lanserer utleggspant (UTP) på ny registerplattform for Løsøreregisteret 20. februar kl. 08.00.

I forbindelse med dette, vil eTinglysing Løsøre være utilgjengelig fra onsdag 15. februar kl. 13.30. Tjenesten forventes å være tilgjengelig igjen fra torsdag 16. februar kl. 09.00.

Systemomleggingen medfører at tinglysingsdokumenter som mottas torsdag 16. og fredag 17. februar får tinglysingsdato mandag 20. februar.

Videre betyr omleggingen at det for ovennevnte periode ikke vil bli sendt vedtaksmelding før etter lansering på ny registerplattform.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er utleggspant mot Løsøreregisteret som blir berørt. eTinglysing Eiendom vil fungere som vanlig og er tilgjengelig gjennom hele perioden.