Nordisk Data Index undersøkelse: utforsk potensialet i data

Nordisk Data Index undersøkelse: utforsk potensialet i data

|

Når utviklingen går raskt, skjer også endringene i samfunnet og næringslivet hurtig – og på flere måter. Fokuset på data som en ressurs og et kritisk grunnlag for digitalisering, beslutninger og prosesser, er ikke nytt.

Med introduksjonen av ChatGTP og etter hvert flere typer kunstig intelligens, øker bevisstheten om verdien av data mange virksomheter eier uten å tenke over det. Språkdata er bare halve historien. I takt med at kunstig intelligens blir smartere, blir alle typer data mer verdifulle som læringsgrunnlag for økt innsikt, nye løsninger og tjenester i samfunnet og i næringslivet.

Undersøkelsen belyser verdien av data i dagens forretningslandskap

Bakgrunnen for at vi gjennomførte Data Index Report, er den økende forståelsen i næringslivet og i det offentlige for verdien av data som en ressurs. Godt organiserte og forvaltede data gir innsikt som støtter bedre beslutninger, øker effektiviteten og driver innovasjon.

Data Index Report er basert på svarene fra nesten 400 nordiske respondenter i en undersøkelse som Tietoevry Data Platforms gjennomførte i 2023. Målet med undersøkelsen er å forstå hvordan disse respondentene, og organisasjonene de arbeider i, oppfatter verdien av data og hvordan de håndterer deling av data, lover og regler ift. data og datadeling, samt digital kommunikasjon internt og mot eksterne parter.

Last ned hele rapporten her

Noen funn fra Data Index rapport

I Data Index Report svarer et stort flertall av respondentene at de er positive til å dele data til samfunnsformål. Det er viktig å huske at også kommersiell virksomhet og tilknyttede data kan handle om å gjøre samfunnet bedre. Helsesektoren er et godt eksempel. Der vil en blanding av personlige data, informasjon fra helseforetakene, input fra kommuner og private tilbydere til sammen legge grunnlaget for nye, mer tilpassede, personlige og effektive helsetjenester i Norden.

Dette stemmer godt med det større bildet, slik Tietoevry Data Platforms opplever markedet og modenheten i Norden. Den teknologiske evnen til å utnytte data generelt og å bygge AI-løsninger spesielt, ligger for mange et stykke etter både ambisjoner og ønsket utvikling.

Tietoevry Data Platforms Data Index Report forteller om et nordisk næringsliv der forståelsen for verdien av egne data er relativt god. Samtidig er potensialet knyttet til kartlegging, kunnskap om data og datakvalitet, forvaltning og bruk av data, fortsatt stort.

De virksomhetene som både har oppdaget potensialet knyttet til egne data og har et ønske om å realisere det, befinner seg allerede i en gunstig situasjon. Med en god partner er det fullt mulig å bygge bro mellom ambisjoner og evnen til å realisere dem.

Tietoevry har lang erfaring som leverandør til små og store kunder i Norge. Vi har blant annet ansvaret for forvaltning og oppdatering av data til flere samfunnskritiske funksjoner og er Norges ledende leverandør av kjernebankfunksjoner.

Verdiskapning med data

Å tenke nytt, å tenke større og å se innovasjon og verdiskapning knyttet til data som et felles prosjekt for næringslivet, offentlig sektor og politikerne, er derfor et første skritt på veien mot en sterk posisjon for Norden, bygget på gode dataløsninger, god regulering og våre verdier.

Kontakt oss for å utnytte mulighetene rundt data

Ønsker du å diskutere hvordan din virksomhet kan kartlegger, forvalte og utnytte den ressursen data representerer – og hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med  marianne.arveng@tietoevry.com for en prat.

Få kopi av rapporten