Nybilregistreringer i 2023: Et spesielt halvår

Nybilregistreringer i 2023: Et spesielt halvår

|

I desember 2022 var det tidenes registreringsrush på nye personbiler, og «all time high» for måneden. Januar 2023 fulgte på med det laveste registreringstallet vi har målt siden 1962. I løpet av den siste tiden har registreringstallene gått noe opp, og i første halvår ble det registrert 66 549 nye personbiler. Det er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

Usikkerhet hos kjøperne og kraftinnsats fra bilbransjen har preget nybilmarkedet fra januar til og med juni.

- 2023 startet med at det plutselig ble stille. Nesten ingen nye biler ble solgt, og nesten bare nye biler som allerede var kommet til landet ble registrert. I februar ble ikke situasjonen særlig annerledes, og i tre av årets seks første måneder lå registreringstallene 15 prosent under fjoråret mens registreringstakten økte i mai og juni. Etter første halvår er det registrert 66 549 nye personbiler, det er 2,9 prosent færre nye personbiler enn ved samme tid i fjor, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I juni måned ble det registrert og utlevert 15 566 nye personbiler. Det er en økning på 4,5 prosent i forhold til juni 2022.

Et stykke igjen til 2025-målet

Andelen nye elektriske personbiler utgjør 83,1 prosent – et nivå som ser ut til å være den nye normalen i Norge.
- Fortsatt er det et stykke igjen til hundre prosent, som er det politiske målet i 2025, men en stabil andel på mer enn 8 av 10 nye personbiler er elbiler hver eneste måned, og det viser at vi er på god vei. Det er likevel for tidlig å si om vi når 2025-målet i 2025, sier Solberg Thorsen.

Registreringstallene for første halvår speiler i særlig grad biler som var bestilt for lenge siden, og som så er blitt utlevert. Men de to siste månedene har lageret av nye biler bygget seg opp, og nå ser vi at mange bilforhandlere kan friste med leveringsklare biler og gode tilbud. Det har nok bidratt til en økning i registeringene i juni.

Ventetiden er kortet ned

- Alle har vel fått med seg at Tesla har dominert bilsalget første halvår. Så langt i år står Tesla alene for en firedel av alle nybilregistreringer. Men nå ser vi at mange andre bilmerker har biler på lager i Norge, og at ventetiden for en ny bil er kortet til dels dramatisk ned sammenlignet med hva det var for et halvt år siden, sier Thorsen.

Topp 10-listen over nye personbiler domineres av velkjente bilmerker som i lang tid har hatt et solid marked i Norge, mens nye bilmerker og modeller ligger langt nede på listen.

De 15 mest solgte bilmodellene i juni- antall

Bilmerker 2023.png

Priskonkurransen forsterket

- Kun importører og forhandlere har oversikt over antall nye kontrakter på nye biler, og det er vanskelig å si hvordan registreringstallene vil utvikle seg i andre halvår. Om vi vil oppleve en høst med høye registeringstall, slik vi så i 2021 og 2022 er usikkert. Vi forventer at en del må skyve nybilkjøpet ut i tid på grunn av økonomiske utfordringer med dagens rentenivå og prisstigning, sier Solberg Thorsen.

- I dette halvåret har vi både fått moms på elbiler til over en halv million kroner, vektavgift på elbiler, og en kraftig økning i avgifter for alle andre personbiler. I tillegg ser vi en generell prisstigning på mange bilmodeller. Men nå har flere bilforhandlere biler på lager, og vi har sett at priskonkurransen er forsterket. Det kan se ut som om tilbudene virker, og bringer enkelte bilkjøperne inn i butikkene, men det gjenstår å se hvor lenge tilbudene varer, sier han.

Stabilt bruktmarked – bruktimporten bremset

Selv om nybilsalget har vært litt lavt de første månedene, så trenger nordmenn bil. Og mange velger en bruktbil som sin nye bil. Ved utgangen av juni har antall eierskifter økt noe sammenlignet med første halvår 2022. Totalt 256 827 personbiler har skiftet eier, opp 0,4 prosent fra i fjor.

- Omfanget av og stabiliteten i bruktmarkedet tyder på at flere nå velger en brukt framfor en helt ny bil. Antall personbiler vraket mot pant i første halvår var i overkant av 45 000, det er 8,0 prosent færre enn i samme periode i fjor. Det ser ut som flere velger å beholde bilen litt lenger, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Bruktimport av personbiler har nærmest stanset opp, og med 1 958 biler er det 77,1 prosent under fjoråret. Mer enn halvparten av alle bruktimporterte personbiler er bensinbiler, og ca. 38 prosent er elbiler. Blant elbilene finner vi i hovedsak merker og modeller som er de mest populære i Norge for tiden.

Stadig flere el-varebiler

I første halvår var det 13 280 førstegangsregistrerte nye varebiler, det er 0,5 prosent flere enn samme periode i fjor. Av disse var 4 428 elektriske, en økning i antall på 69,1 prosent. Andelen nye el-varebiler utgjør nå  33,3 prosent. Nye dieselvarebiler dominerer fortsatt, med en andel på 63,8 prosent.

Kilde: OFV

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her