Nybilregistreringer: Laveste registreringstall siden 1962

Nybilregistreringer: Laveste registreringstall siden 1962

|

Årets første måned ga det laveste januar-tallet på 51 år for førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge, med 1 860 nye biler. Vi må helt tilbake til januar 1962 for å se lavere tall. Den måneden ble det registrert 1 593 nye personbiler.

Det har heller aldri før vært et så stort fall i antall nybilregistreringer fra en måned til neste som fra desember 2022 til januar 2023. I desember i fjor ble det registrert nesten 40 000 nye personbiler.

- Det er ingen overraskelse at registreringstallene for januar er lave, det var ventet et kraftig fall. Men at tallene skulle bli så lave var det nok ikke mange som hadde sett for seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Av samtlige førstegangsregistrerte biler i januar var 1 237 elbiler. Det tilsvarer en andel på 66,5 prosent, noe som er betydelig lavere enn snittet for alle måneder i 2022. Det ble registrert 263 nye bensinhybrider, 36 bensinbiler og 142 nye diesel personbiler.

Moms og avgifter ga registreringsrush

Hovedårsaken til det det lave registreringstallet i januar henger sammen med hva som skjedde på tampen av fjoråret:

- Krig og pandemi førte til store produksjons- og leveringsutfordringer for bilindustrien i store deler av 2022. Men mot slutten av året, og helt spesielt i desember, kom det svært mange nye biler til Norge. Dermed startet krafttaket for importører og forhandlere med å få registrert og utlevert så mange biler som mulig før nyttår, sier Solberg Thorsen.

Dette fordi det fra 1. januar ventet moms på nye elbiler over 500 000 kroner, og det i tillegg ble innført en ny vektavgift for alle personbiler. Det medførte stor prisøkning for de aller fleste nye personbilene, som igjen ga et voldsomt registreringsrush før årsskiftet.

- Nesten alle som ventet på ny bil, ventet på en elbil. Mange hadde ventet veldig lenge, og ønsket om å få bilen før nye moms- og avgiftsregler trådte i kraft var naturligvis stort. Et stort antall av de nye bilene som nå er registrert ble bestilt og kjøpt for lenge siden men utleveres først nå. Slik var det i desember, og slik er det hver måned, sier Solberg Thorsen.

- Januar 2023 var en svært spesiell måned for registrering av nye biler. Det er for tidlig å si om tallet på nybilregistreringer vil fortsette å være uvanlig lavt utover våren, men om ikke nybilregistreringene tar seg opp til et normalnivå vil det være en klar indikasjon på at mange har fått en trangere økonomi. Det gjenstår å se, sier han.

Stor aktivitet

Selv om det er svært lave registreringstall i januar, betyr ikke det at det er stille hos bilimportører og forhandlere. Et stort antall biler som har kommet til Norge har blitt stående i påvente av klargjøring, registrering og utlevering til kundene. Nå jobbes det hardt for å få bilene ut til ventende kunder.

-Arbeidet med registering og utlevering av nye biler kommer til å fortsette i de kommende ukene, og det kommer til å prege omfanget av nybilregistreringene en tid. - Det blir spennende å følge registreringstallene utover våren, sier Solberg Thorsen.

Ganske stabilt bruktmarked

Selv om antall nye førstegangsregistrerte personbiler var spesielt lavt i januar, er farten i bruktmarkedet nesten på nivå med fjoråret. 39 107 personbiler har fått ny eier og det er nesten samme antall som i samme periode i fjor – bare 98 biler skiller.

Og mens antall eierskifter på diesel- og bensinbiler har gått noe ned, er det en økning på ca. 20 prosent i antall eierskifter på elbiler.

- Noe av forklaringen er den stadige økningen av elbiler i bestanden, som igjen gir et større bruktmarked. Antall eierskifter omfatter både biler som er solgt privat, og biler som er levert inn til en forhandler i forbindelse med kjøp av ny bil, sier Solberg Thorsen.

Også bruktimporten har en kraftig nedgang i årets første måned, kun 254 biler er bruktimportert i januar. Det er 74,6 prosent færre enn i januar i fjor.

Kilde: OFV

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her