Nybilsalget: April ga lys i tunellen

Nybilsalget: April ga lys i tunellen

|

Nybilsalget har gått svært trått så langt i år, og i mars var registreringstallet halvert sammenlignet med samme måned i fjor. Men i april økte takten i nybilsalget, og 11 241 nye personbiler ble registrert. Det er 25 prosent flere enn i april i 2023.

Dermed kan april bidra til noe mer optimisme i markedet, selv om registreringstallet ligger langt under april 2021 – året som samlet ga tidenes registreringsrekord med over 176 000 nye personbiler. Det blir antakelig lenge til vi ser det antallet igjen.

Fridager påvirker statistikken

Noe som trolig bidro til økning i antall førstegangsregistrerte nye personbiler i april, var at noen av påskens helligdager i år kom i slutten av mars. Dermed var det flere registreringsdager i årets april enn i fjor, og det gir gjerne merkbare utslag på registreringsstatistikken.

- April er ofte en måned hvor det blir mer fart i nybilsalget. Men situasjonen i år har vært annerledes enn de siste par, tre årene hvor det har vært svært lang leveringstid på ny bil. I år har mange bilmodeller vært tilgjengelige rett fra lager og forhandler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Mye er snudd på hodet

Oppsving i nybilsalget de siste årene har delvis vært sammenfallende med store båtlaster med biler som har ankommet Norge. Det har da i stort antall vært biler med salgskontrakter inngått lang tid i forveien.

- Det har særlig vært nye og svært populære elbilmodeller i Norge. Og gode incentiver, lave renter og gunstige finansieringsmuligheter for kjøp av ny bil, ga nybilsalget høy fart. Nå er mye snudd på hodet, og folk har en mer anstrengt økonomi, sier Solberg Thorsen.

Det gjenspeiles også i forhold til hva slags nye biler som dominerer nybilsalget:
- Vi viser nå større moderasjon og kjøper mindre og rimeligere nye biler. Det er fortsatt særlig SUVer med firehjulstrekk de fleste vil ha. Men de store, dyre bilene må i større grad vike for mindre SUVer i mellom- og kompaktklassen, sier han.

De 10 mest solgte bilmodellene i april - antall

10 mest solge biler april 2024.png

Lang bak fjoråret

En mer anstrengt økonomi blir også tydelig når nybilsalget så langt i år sees under ett. Ved inngangen til mai var det 33 493 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 11 prosent færre enn på samme tid i fjor - drøyt fire tusen færre nye biler.

- Vi har allerede lagt en tredel av året bak oss, og nivået på dagens nybilsalg gir en pekepinn om at det blir langt færre nye personbiler i 2024 enn i toppårene 2021 og 2022. Med den takten nybilsalget har nå, styrer vi mot om lag 110 000 -115 000 nye personbiler i år, altså et lavere bilsalg enn i fjor, og langt unna toppårene, sier Solberg Thorsen. Han tror at den økonomiske situasjonen vil prege nybilsalget framover, selv om andre halvår som regel betyr et høyere bilsalg enn første halvår.

- Vi må nok vente til første rentesenking før optimismen kommer tilbake til nybilkjøpere, sier han.

Elbilandelen har stabilisert seg

I løpet av det siste året har andelen nye elbiler økt med 5,7 prosentpoeng, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på ca. 90 prosent. Til tross for mange nye bilmerker med elektriske modellvarianter, særlig asiatiske, er det fortsatt de store merkene med lang salgstradisjon i Norge som topper listene, med noen unntak som amerikanske Tesla og kinesiske MG, som begge ligger høyt på salgstoppen.

Flere beholder bilen lenger

Parallelt med at nybilsalget fikk høyere fart i april, så var det også tilfellet med antall eierskifter, altså bruktmarkedet. I april var det 44 519 eierskifter, hele 17,2 prosent flere enn i april i fjor.
Men for årets fire første måneder totalt, er det også her nedgang som preger tallene. Så langt i år har 155 724 personbiler skiftet eier, og det er 3,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

- Nedgangen viser at flere nå beholder bilen de har en stund til, selv om våren vanligvis er en god tid for bruktbilsalg. Mange avventer nok den økonomiske utviklingen og utsetter både bilsalg og kjøp. Folk er rett og slett mer varsomme, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Kilde: ofvstatistikk.no

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her