Oktober ga fartsøkning i nybilsalget

Oktober ga fartsøkning i nybilsalget

|

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler ligger så langt i år godt under nivået på samme tid i 2021. Men registreringstakten har økt i løpet av oktober, og særlig i månedens siste uke har det vært full gass i registrering og utlevering av nye biler.

Åtte av ti nye biler er elbiler

Ved utgangen av oktober var det så langt i år 115 319 førstegangsregistrerte nye personbiler – det er 17,9 prosent færre enn på samme tid i fjor. Mens 2021 var et rekordår i antall nybilregistreringer i Norge, har 2022 vært preget av lavere registreringstempo. Hovedårsaken er krig og pandemi som har skapt store produksjons- og leveringsutfordringer.

Siste uke i oktober ga imidlertid ny fart i registrerings- og utleveringstakten, og i oktober ble det registrert 12 558 nye biler. Det er 8,5 prosent flere enn i oktober i fjor. Nå er det knyttet stor spenning til innspurten i årets to siste måneder.
Elbilandelen så langt i år ligger på 77,7 prosent – som betyr at ca. åtte av ti nye biler er elbiler.

Bilbransjen jobber hardt

Det er all grunn til å tro at bilbransjen jobber svært hardt for å få opp utleveringstallene før årsskiftet. Mange nybilkjøpere har nok vært ekstra glade i slutten av oktober, for en stor del av utleveringene nå er biler som det ble inngått kontrakt på for mange måneder siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Fortsatt venter svært mange på sine bestilte biler, men få tror at vi når fjorårets rekord med 176 276 nye personbiler.

Bruktmarkedet litt ned

Det største bilmarkedet i Norge er bruktmarkedet, altså eierskiftene. Så langt i år er det en svak nedgang, men det er god fart i bruktmarkedet, og foreløpig har 161 037 personbiler skiftet eier. Også i bruktmarkedet øker omsetningen av elbiler, fordi det stadig blir flere elbiler i kjøretøybestanden – mens det sakte, men sikkert blir færre diesel- og bensinbiler. Ved utgangen av april var utgjorde elbilandelen 16,2 prosent av eierskiftene – en økning på mer enn 50 prosent sett opp mot samme periode i fjor.

Tøffere økonomiske tider

- Vi vet ikke eksakt hva som faktisk virker inn på totalmarkedet. Men vi vet at i veksten av stadig nye merker og modeller, vil de aller fleste ha elbil. Samtidig kan både leveringsproblemer, lang ventetid og økonomisk usikkerhet på grunn av høyere renter, økte mat- og strømpriser, ha bidratt til at mange bilkjøpere har snudd i bilbutikken eller lukket lommeboken, sier Solberg Thorsen.

Kilde OFV.

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Les mer og bestill