Partnersamarbeid for å løse samfunnsoppgaver enkelt og effektivt

Partnersamarbeid for å løse samfunnsoppgaver enkelt og effektivt

|

For oss i Tietoevry står arbeidet sammen med partnere høyt på agendaen. Sammen kan vi raskt og enkelt løse utfordringer både for samfunn og næringsliv. I samarbeid med STIX, leverer vi nå kvalitetsdata inn i varslingstjenesten Stix Reach. Denne tjenesten benyttes av en rekke virksomheter i ulike bransjer i offentlig og privat sektor, til både ekstern og intern varsling for virksomhetene.

Effektive varslingstjenester fra STIX med datagrunnlag fra infotorg

Et viktig element i vår strategi er å levere kvalitetsdata, fra blant annet Eiendoms- og Folkeregisteret inn i en rekke fagsystemer, som hver løser ulike utfordringer og dekker flere viktige behov i samfunnet. Et slikt fagsystem er Stix Reach, som vi for eksempel vet at Trondheim Renholdsverk benytter til flere ulike formål;

  • Varsling til innbyggere
  • Kommunikasjon med ansatte
  • Ruteplanlegging
  • Kjøretøyssporing

Tilbakemeldinger vi får fra markedet er at Stix Reach er smidig og lar brukerne effektivt utføre oppgavene deres. Grensesnittet tilrettelegger så mye som mulig for brukerne slik at man sparer mye tid i den daglige bruken, som igjen gjør at man har mer tid til over til bruk på andre viktige oppgaver.

"Uten engasjementet og de gode innspillene fra brukerne våre hadde vi aldri vært der vi er i dag. Vi skylder brukerne en stor takk." - Christopher Rasch-Olsen Raa, Daglig leder hos Stix.

En annen spennende egenskap ved løsningen er at alle funksjonene er tilgjengelig via et API, som gjør at man kan få koblet inn andre fagsystemer mot løsningen og få til datadeling og avanserte arbeidsflytoperasjoner som før ikke var mulig. Dette gir i dag store besparelser både i offentlig og privat sektor.

Stix Reach er designet for å være robust, stabil og pålitelig, da den skal kunne benyttes både i kriser og i den normale hverdagen.

Nytt samarbeid med STIX

Samarbeidet mellom Data Services og STIX muliggjør enda smartere bruk av data, men fortsatt på en enkel og effektiv måte. Ulike virksomheter og bransjer har sin fag- og bransjekompetanse. Vi som partnere bidrar med moderne teknologi, effektive løsninger, rådgiving og smidig tilnærming til ulike eller nye problemstillinger. I tillegg kan data virksomheter besitter benyttes sammen med data fra nye og eksisterende kilder, både private og offentlige, til mange ulike formål.

Stix og Gry.pngGry Elisabeth Arnesen, Head of Data Services og Christopher Rasch-Olsen Raa, daglig leder hos Stix.

Vår kompetanse om data og verktøy, blir viktige elementer sammen med virksomhetenes egen ekspertise. Dermed kan vi levere løsninger som bidrar til effektivisering og løser virksomheters behov på ulike områder og til mange ulike formål.

Partner samarbeid skaper verdi - både for samfunn, individ og virksomheter!

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker din virksomhet mer informasjon eller å ta i bruk varslingstjenester. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning med Marianne Arveng eller Christopher Rasch-Olsen Raa.

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill

Relaterte tags