Sitter på data verdt milliarder – vet ikke hvordan de skal bruke dem

Sitter på data verdt milliarder – vet ikke hvordan de skal bruke dem

|

Gry Arnesen i Tietoevry understreker verdien av å avdekke hva som finnes av data og så utnytte dette potensialet i smarte, digitale løsninger.

Norske private og offentlige virksomheter sitter på data verdt store summer – ofte uten å vite det selv.

– Å få kontroll på datatilfanget er en forutsetning for å høste gevinster av både KI og digitalisering. Mangel på intern kompetanse eller infrastruktur trenger ikke å være en hindring for å komme i gang.

Det sier Gry Elisabeth Arnesen, leder for Data Services / Infotorg i Tietoevry.

Denne norske delen av det nordiske IT-konsernet har lang erfaring med å hjelpe kunder som ønsker å bruke egne data i utviklingen av digitale prosesser og tjenester, eller som input i avanserte IT-, fag- og KI-løsninger.

– For mange er dette feltet fortsatt ganske abstrakt. Andre vet at de sitter på store verdier i form av data, men er usikre på hvordan de skal samle og strukturere dem, hvilke regler som gjelder for bruk og hvordan de skal gå frem for å utvikle virksomheten med denne ressursen som utgangspunkt, forklarer Arnesen.

Gry Arnesen, leder for Data Services i Tietoevry. Foto:  Tietoevry

Gry Arnesen, leder for Data Services i Tietoevry. Foto:  Tietoevry

– De som er langt framme vet hvilke data de sitter på og forvalter dem på en måte som gjør dem brukbare, bokstavelig talt. De ser potensialet for verdiskapning, ofte ved å kombinere forskjellige typer data fra egen virksomhet med eksterne data, og ved å dele med andre.

For data må kunne deles på tvers for å skape nye løsninger, verdifull innsikt eller nye måter å designe eksisterende prosesser på. Det forutsetter blant annet gode dataplattformer som gjør tjenestene mer tilgjengelige, og verktøy for å designe dem.

For å nå dit er man avhengig av enten å opparbeide seg nødvendig kunnskap og investere i egne løsninger – eller samarbeide med noen som allerede sitter på kompetanse og ressurser.

– Erfaringene så langt, etter et år med rivende utviklingen på KI-feltet, er at de færreste har det som trengs for å legge ut på denne reisen helt alene.

Mange sitter på gjerdet

Det gjelder altså å gjøre et godt grunnarbeid. Mens ny teknologi skaper forventninger om datadrevne gjennombrudd, fører den raske utviklingen også til nøling og usikkerhet.

– Mange sitter på gjerdet og følger med på hva andre gjør. De avventer fordi de er redde for å gjøre feil, forklarer Arnesen.

Dette gjelder spesielt i forhold til juridiske og regulatoriske utfordringer, hvor det er behov for avklaringer rundt muligheter og begrensninger - særlig med tanke på personvern.

Samtidig finnes det en rekke eksempler på gevinster av datadeling innenfor blant annet helsedata og forskning, i oljesektoren og i industrien. Og det er ikke bare enkeltvirksomheter som kan ha utbytte av at det åpnes for mer bruk og deling av data.

Samarbeid ekstremt viktig

Arnesen peker på at mange norske kommuner opplever økte behov blant innbyggerne, samtidig som budsjettene står stille.

For å håndtere denne utfordringen, ikke minst i årene som kommer, med en økende andel pensjonister, er de nødt til å utnytte alle muligheter til å jobbe smartere og mer effektivt.

Å avdekke hva som finnes av data og så utnytte dette potensialet i smarte, digitale løsninger, er en forutsetning for å levere på samfunnsoppdraget fremover.

– Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor blir ekstremt viktig i de kommende årene. Virksomheter som Tietoevry Data Services har lang erfaring i å jobbe med både offentlige og private aktører for å skape verdier når data kobles sammen, sier Arnesen.

– Nå gjør vi det samme for norske kommuner, som har mye å vinne på å kartlegge, frigjøre, forvalte og utnytte de dataene som allerede finnes i forskjellige fagsystemer, fortsetter hun.

Få full effekt av dataene

Tietoevry Data Services sitt kontor på Fornebu.  Foto:  TUM Studio

Tietoevry Data Services sitt kontor på Fornebu.  Foto:  TUM Studio

Å bli mer datadrevet krever en innsats – og særlig ledelsen har et ansvar for at potensialet som finnes, blir realisert.

– Når ledelsen forstår fagfeltet, delegerer og gir myndighet, følger ofte resten av organisasjonen etter. Da er det viktig med et gjennomtenkt forhold til hva slags kultur, kunnskap og organisasjonsstruktur som er nødvendig for å kunne ta i bruk data på en god og effektiv måte.

Når dette er på plass, er grunnlaget for å utnytte verdien i dataene lagt.

– Så er det mange som raskt finner ut at de mangler både kompetanse, erfaring og løsninger som er nødvendig for å komme videre. Ofte er det da vi kommer i kontakt med virksomhetene. Vi hjelper våre kunder med å lukke gapet i løsninger og kompetanse, slik at de kan ta de rette grepene og få full effekt av dataene sine, avslutter Arnesen.

Hvorfor velge Data Governance fra Infotorg?

Vi tar ansvar for å sikre at dataene du trenger er tilgjengelige og oppdaterte, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe for din virksomhet. Vi gir deg muligheten til å redusere risiko, optimalisere driften, oppfylle krav fra lover og forskrifter, og få ny innsikt og læring.  Vi er her for å styrke din bedrift og bidra til din vekst.

Ta kontakt med oss i dag og la oss bli din Data Governance partner, ajour@tietoevry.com eller Product Manager for Data Governance skjervald.tvedt@tietoevry.com.

Kontakt oss

Data Governance Solutions - en kritisk nøkkelfaktor i bank-, finans- og forsikringsbransjen

Det er nå viktigere enn noen gang å ha en god Data Governance-strategi på plass. Dette inkluderer å ha klare retningslinjer for datainnsamling, -behandling og -lagring, samt å sikre at dataene er nøyaktige, pålitelige og sikre.

Les mer