Start overgangen til Modernisert Folkeregister nå

Start overgangen til Modernisert Folkeregister nå

Folkeregisteret moderniseres i tråd med nasjonal digitaliseringsstrategi. I det nye Folkeregisteret (FREG) oppdateres og publiseres data i sanntid døgnet rundt. Det gir deg raskere og enklere datatilgang, i tillegg får du data med høyere kvalitet.

Hvorfor din virksomhet må starte overgangen nå

Vi tilbyr en enkel og sømløs overgang fra gammelt til nytt register. Overgangsløsning for deg som ønsker å få dataene levert i samme format som i dag - uten større tekniske tilpasninger. Migreringsprosessen er tidskrevende, og vi ber derfor din virksomhet starte prosessen nå. For fortsatt å ha tilgang til folkeregisterinformasjon er det viktig at virksomheten har nødvendige rettigheter og avtaler på plass i god tid før 31.12.21, og helst innen 31.10.2021. Hvis ikke, kan din virksomhet risikere å miste tilgangen til Folkeregisteret via TietoEVRY fra 1.1.2022 frem til migreringen er utført.

Se webinaropptak om nytt Folkeregister

I webinaropptaket får du:

  • Vite mer om alternative løsninger som finnes.
  • Oversikt hva du må gjøre nå, for fortsatt å motta folkeregisterdata fra oss.
  • Kort informasjon om våre ulike Folkeregisterleveranser: infotorg, integrasjonsløsninger, datavask, vedlikehold av portefølje, uttrekk med mer.

Se webinaropptaket her.

Enkel, trygg og sikker leveranse av data fra erfarne spesialister

TietoEVRY har mer enn 30 års erfaring med distribusjon av folkeregisteropplysninger. Vi har bistått Skatteetaten i moderniseringsarbeidet, og utvikler nå nye og nyttige løsninger for våre kunder.

Vi vil fortsette å levere Folkeregisteret til alle typer virksomheter: kommuner, finansinstitusjoner, helseforetak, private bedrifter osv., også etter 31.12.2021.

Ta kontakt med onlineservice@tietoevry.com for å starte overgangen

Har du flere spørsmål om overgangen til nytt Folkeregister, ta kontakt med oss. Vi hjelper dere gjerne.

Kontakt oss

Modernisert Folkeregister

Vi i TietoEVRY gjør nå nødvendige tilpasninger til det moderniserte Folkeregisteret (FREG) og hjelper deg med overgangen fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF)

Les mer