Status kjøretøyinformasjon på infotorg

Status kjøretøyinformasjon på infotorg

Vi fortsetter å levere samme data fra Kjøretøyregisteret, men fra 1 januar gjør vi det som en kommersiell leverandør med vårt eget produkt infotorgKjøretøy.

Endring rundt kjøretøyopplysninger

Tidlig neste år vil vi også levere Statens vegvesens nye kjøretøy-API på infotorg, for våre kunder som ønsker dette grensesnittet levert fra oss (med delegering via maskinporten for eksempel).

Kjermbildet.png

Etter 1.1.23 vil produktet for Kjøretøyinformasjon hete infotorgKjøretøy.  infotorg eier dette produktet, og man trenger ikke tillatelse fra SVV for å benytte det. Produktet inngår som en del av standardleveransene våre, så har man integrasjonsavtale eller infotorgs standardavtale er produktet inkludert.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å utvikle infotorgKjøretøy videre i tiden som kommer. Vi jobber allerede med å skaffe mer innhold, med ny prismodell og mye mer.

Mer informasjon kommer fortløpende i ukene frem mot årsskiftet.

For dere som allerede benytter Kjøretøyregisteret eller infotorgKjøretøy, vil vi videreføre løsningene som infotorgKjøretøy etter 1.1.23.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi vil bestrebe oss på at dere skal merke minst mulig til de tekniske tilpasningene.

For spørsmål, ta kontakt med oss på e-post onlineservice@tietoevry.com.

Kontakt oss