Tilgang til folkeregisterinformasjon for kommuner

Tilgang til folkeregisterinformasjon for kommuner

KS informasjon til kommunene om leveranse av FIKS Folkeregister kan tolkes som at FIKS Folkeregister er identisk med det TietoEVRY leverer til alle kommuner i dag. Vi ønsker derfor å presisere vårt tjenestetilbud og verdiforslag.

Valg av leverandør

Fra 2020 er det valgfritt å velge leverandør av Folkeregisterinformasjon. Kommunene står fritt til å benytte den leverandøren de mener er best egnet og har det beste tilbudet. I januar 2021 er TietoEVRY klare for å ta imot kunder som ønsker web-oppslag og integrasjon mot det moderniserte Folkeregisteret (FREG) via våre eksisterende løsninger - fiks ferdig!

Løsningene er ferdigutviklet, kundene trenger ikke å endre noen av fagapplikasjonene sine og dere får tilgang til mange andre kilder og tjenester som videreutvikles kontinuerlig! Tilknytningen er del av et økosystem som kontinuerlig oppdateres, både til det offentlige og private markedet.

Mange informasjonskilder

Folkeregisterinformasjon er bare én av kildene vi tilbyr, og mange kommuner utnytter andre informasjonskilder aktivt i sine prosesser og fagsystemer. Via ett og samme grensesnitt får din kommune tilgang til ulike registre som gjør det mulig å innhente relevant informasjon raskt og enkelt på ett sted. Nøkkelinformasjon fra FREG kan berikes med data fra mange ulike kilder - som telefonnummer, koordinater på eiendom, kjøretøyinformasjon og mange flere.

TietoEVRY leverer identifisering, kvalitetssikring, sammenstilling og foredling av data

Public eDM uten tittel.png

Husk også at våre rådgivere og utviklere har dybdekompetanse på oppslag, uttrekk og overvåking av folkeregisterinformasjon.

Hva må forberedes i overgangen - veldig lite!

Overgangen er i hovedsak avtalemessig i forhold til tilganger og fullmakter. Dere vil beholde eksisterende brukertilganger og integrasjoner med fagapplikasjoner. Våre løsninger benytter det nye grensesnittet for modernisert Folkeregister hos Skatteetaten, og vi sørger for sikker tilgangskontroll via Maskinporten fra Digitaliseringsdirektoratet.

I dag leverer vi 3916 (1.12.2020) integrasjoner mot ulike fagsystemer, til bruk av offentlige og private kunder. Integrasjonene videreutvikles kontinuerlig sammen med kundene og samarbeidspartene våre.

Vår målsetning er først og fremst å sørge for at din kommune får en smidig og enkel overgang til det moderniserte Folkeregisteret. Vi sørger for at opplysningene fra det nye moderniserte registeret konverteres inn i de eksisterende feltene som din virksomhet benytter i dag. På den måten vil dere ikke merke noen store endringer når dere tar i bruk nytt Folkeregister.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon?

  • Du kan kontakte vår spesialist på området Marius Jensen på telefon 926 92 026 eller via "Kontakt oss"-knappen.
  • Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om løsninger og nettseminar vi planlegger på nyåret.
Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

TietoEVRY er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester