Verdien av nybilomsetningen ned 20 prosent i  første kvartal

Verdien av nybilomsetningen ned 20 prosent i første kvartal

|

Nybilsalget har gått svært trått så langt i år, og i mars var registreringstallet halvert sammenlignet med samme måned i fjor. Men i april økte takten i nybilsalget, og 11 241 nye personbiler ble registrert. Det er 25 prosent flere enn i april i 2023. Trenger du detaljert kjøretøyinformasjon, husk at du kan alltid finne oppdaterta data hos oss.

Fallet i omsetningsverdien henger blant annet sammen med en klar nedgang i registreringstakten for nye personbiler i første kvartal. Totalt ble det i Norge registrert 22 252 nye personbiler i første kvartal, det er 22 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Samtidig har prisen på ulike merker og modeller økt i perioden, og i årets første kvartal har gjennomsnittsprisen på nye biler steget med 2,21 prosent, til 556 761 kroner.

Det viser OFV Verdirapport for første kvartal 2024. Rapporten følger verdien av det norske nybilmarkedet gjennom året.

Et nybilmarked i endring

- Sterk prisøkning på varer og tjenester, i kombinasjon med flere renteøkninger, har bidratt til større usikkerhet og økonomiske utfordringer for mange. Det har gitt mer forsiktighet ved store investeringer, som nybilkjøp gjerne er, sier salgssjef Magnus Lundberg i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), i forbindelse med fremleggelsen av Verdirapporten.

Første kvartal viser et nybilmarked i endring, og effekten av folks økonomiske situasjon preger kjøpsadferden og hvilke nye biler man velger.

- Markedet er mer preget av moderasjon, og mange kjøper mindre og rimeligere biler enn for bare få år siden. Det er tydelig i registreringsstatistikken. I tillegg er det en del som beholder bilen de har litt lenger, eller kanskje velger en bruktbil framfor en helt ny. Farten i bruktmarkedet holder seg ganske stabil, sier Lundberg.

Næringsandelen merkbart opp

Mens privatmarkedet er preget av økonomisk usikkerhet og trangere økonomi, har registeringstakten og antall nybilkjøp økt merkbart i deler av norsk næringsliv. I første kvartal utgjorde næringsandelen av alle førstegangsregistrerte nye personbiler 45,4 prosent. Det er en økning på 8,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2023.

- Økningen betyr at mange bedrifter nå prioriterer å fornye sine kjøretøy, og kan være et tegn på at deler av norsk næringsliv nå går bra, sier Lundberg.

Oppturen snudde i løpet av et år

Totalverdien i omsetningen av nye personbiler har økt gradvis det siste tiåret, og nådde et høydepunkt i 2022 med en omsetningsverdi på over 101 milliarder kroner. De siste årene fram mot 2022 var preget av markedsvekst og økonomisk stabilitet – og folk hadde en relativt god økonomi. 2023 ble et år med betydelige økonomiske utfordringer og en markant nedgang i omsetningsverdien av nye biler, som endte på 73,4 milliarder kroner.

- Nedgangstrenden har fortsatt inn i 2024, med mye usikkerhet både i markedet og blant folk. Nå dominerer nøkternhet og varsomhet kjøpsbildet, sier Magnus Lundberg. Perioden fra 2014-2022 med svært lave renter, gunstige låneforhold og prioritering av store og dyre personbiler, ser ut til å være satt på pause.

- Sett over tid fungerer gjerne nybilsalget som en slags økonomisk temperaturmåler, og nå er temperaturen lav, sier han.

Geografiske forskjeller

Totalverdien av nye personbiler fordelt på fylker i første kvartal, synliggjør også økonomiske forskjeller i forhold til bilkjøp.
Akershus har den høyeste totalverdien i nybilomsetningen med nesten 2,1 milliarder kroner, mens Oslo og Vestland har en verdiomsetning på henholdsvis 1,7 og 1,5 milliarder kroner.

- Tallene speiler høy befolkningstetthet, betydelig økonomisk aktivitet og tyder på aktive markeder med sterk kjøpekraft. I motsatt ende ligger Finnmark og Svalbard. Her reflekterer totalverdiene både mindre befolkning og lokale økonomiske forhold som igjen påvirker kjøpsadferden, sier Magnus Lundberg

totalverdi.png

Kilde: ofvstatistikk.no

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her