Boligprisutvikling i april 2019

Boligprisutvikling i april 2019

May 13, 2019 | Nyheter

Det har blitt solgt langt flere boliger hittil i 2019 sammenlignet med rekordåret 2018. I april hadde boligprisene en liten økning. Les mer om regional- og videre boligprisutvikling. 

Boligprisene steg med 0,8% nominelt i april 2019. Ved korreksjon for sesongvariasjoner var prisene uendret. Prisene er nå 2,2% høyere enn for ett år siden.

Høyere aktivitet i boligmarkedet enn i fjor

Det ble solgt 7.850 boliger i Norge i april – 26 flere boliger enn i mars 2019 og 2,8% flere enn i april 2018. Det har vært meget høy aktivitet i markedet. Hittil i 2019 er det solgt 6,2% flere boliger enn i fjor. Det lagt ut 8655 boliger for salg i april. Det er 9 % flere enn i april 2018. Hittil i 2019 er det lagt ut 7,5% flere boliger for salg enn i 2018.

Salgstiden for en bolig var i gjennomsnitt 43 dager i april 2019. Det er seks dager mindre enn i april 2018. Den  hurtigste salgstiden hadde Oslo med 21 dager og den tregeste hadde Kristiansand med 80 dager. Det har blitt solgt langt flere boliger hittil i 2019 sammenlignet med rekordåret 2018, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Regional boligprisutvikling

Hamar m/Stange hadde den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen med en oppgang på 1%. Svakest utvikling hadde Bergen med en nedgang på 0,8%.

Asker/Bærum hadde sterkest utvikling i 12 måneders veksten med en oppgang 4,9%. Den svakeste 12 måneders veksten hadde Trondheim med en nedgang på 0,6%.

Videreutvikling av boligpriser

–  Boligmarkedet er i balanse selv om det kan svinge noe i enkeltområder fra måned til måned, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Det har vært mange år med svingninger, så det er gledelig at vi nå er inne i en lengre periode med stabil moderat prisutvikling, sier Dreyer.

Nylig ble renten beholdt uendret av Norges Bank. Det antydes nå stor sannsynlighet for en renteoppgang senere i år. Den makroøkonomiske utviklingen vil imidlertid kunne påvirke sannsynligheten for en renteoppgang fremover.

Kilde: Eiendom Norge, FINN, Eiendomsverdi AS, Nettavisen

All eiendomsinformasjon med ett søk

Få tilgang til all informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom. Bestill tilgang til Eiendomregisteret, infotorgEiendom, Ambita Infoland, og andre eiendomsrelaterte tjenester

Del