Vi oppdaterer dine registre!

Vi oppdaterer dine registre!

May 19, 2019 | Nyheter
Del

Informasjon er ferskvare. Det skjer mange endringer hver dag: bedrifter registreres, folk flytter, gifter seg, får barn, kjøper eller selger hus, bil eller båt. Vi hjelper din bedrift med å være oppdatert!

Vi hjelper deg med oppdatering av registre

Vi tar oss av ajourhold og uttrekk av de data som du har behov for. Med oppdatert informasjon legges grunnlaget for en god kundedialog. Slik det bør være.

Ajourhold av informasjon er kritisk for både private og offentlig virksomheter. infotorg ajourholder mer enn 10 millioner informasjonselementer hvert år. Her er noen eksempler på hvordan vi hjelper våre kunder:

  • Kommuner henter ut oversikter over sine innbyggere.
  • Ajourholdstjenester benyttes i skolesystemer, helse og varslingstjenester.
  • E-verkene i hele Norge vasker og ajourfører daglig kunderegisteret.
  • Ajourhold av finansnæringens kunderegistre.

Løsninger som passer dere

Kanskje kan det være riktig for ditt foretak å kjøpe engangsvasker, eller kanskje trenger dere automatisk og fortløpende oppdatering. Vi hjelper deg å avdekke behov og finne gode og løsninger for din virksomhet.

Du kan gjøre det enkelt for deg selv. Når du bestiller vedlikehold får du ajourhold av data i kundeporteføljen din over tid. Når data endres i kilderegisteret rapporterer vi endringene.

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger, og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre.

Kom raskt i gang

Du er proffere når du er 100% oppdatert. Vi sørger for at du har alle opplysninger du trenger, og at de er korrekte. 

Ta kontakt med oss
Del