13 millioner endringer i matrikkelen 1. januar

13 millioner endringer i matrikkelen 1. januar

|

Kartverket anslår 13 millioner endringer i matrikkelen 1.1.2018 som følge av kommune- og fylkessammenslåinger. Alle organisasjoner med et kunde-/klient-/medlems- eller innbyggerregister vil kunne ha behov for oppdaterte person-, foretaks- og eiendomsdata når disse endringene trer i kraft. Er du forberedt?

Kommune- og fylkessammenslåinger 2018

1. januar 2018 skjer følgende kommune- og fylkessammenslåinger:

Hof og Holmestrand = Holmestrand kommune
Nøtterøy og Tjøme = Færder kommune
Larvik og Lardal = Larvik kommune
Rissa og Leksvik = Indre Fosen kommune
Sør- og Nord-Trøndelag = Trøndelag fylke.

Dette fører til at personer og virksomheter i 54 kommuner får nytt kommunenummer førstkommende nyttårshelg, og alle eiendommer i de berørte kommunene får nye matrikkelnummer. Kartverket anslår totalt 13 millioner endringer i matrikkelen pr. 1. januar 2018.

Oppdater dine data

Alle organisasjoner med et kunde-/klient-/medlems- eller innbyggerregister vil kunne ha behov for oppdaterte person-, foretaks- og eiendomsdata når disse endringene trer i kraft. Oppdateringene får du ved å vaske ditt register mot aktuelle kilder som Folkeregisteret, InfotorgForetak eller InfotorgEiendom den første uken i januar.

Du kan også bestille overvåking av ditt register. Da får du automatiske oppdateringer av dine data når det skjer endringer i din portefølje. Du kan velge mellom daglig, ukentlig, månedlig eller kvartalsvise oppdateringer, alt etter ditt behov og hvilken kilde du ønsker overvåking mot. Hvis din portefølje har sjeldnere oppdateringer enn ukentlig anbefaler vi at du kjører en ekstra oppdatering første uken i januar som følge av sammenslåingene.

Hvis du ikke er kjent med datakvaliteten i eget register anbefaler vi en testvask av registeret allerede i dag. Da får du ryddet opp i egne data slik at du er forberedt på å motta ny og oppdatert informasjon til nyttår.

Sjekk kapasiteten i dine systemer

Har din organisasjon mye person-/foretaks- eller eiendomsdata kan det være behov for å sjekke at dine systemer har kapasitet til å ta imot alle endringene. Dette arbeidet bør starte nå hvis man skal rekke å gjøre eventuelle endringer før nyttår.

Vi hjelper deg

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger, og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning knyttet til endringer i forbindelse med kommunereformen. Våre erfarne rådgivere hjelper deg slik at din bedrift alltid har oppdaterte data.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask, uttrekk og vedlikehold av dine data

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold.

Les mer og bestill