60 nye adresser i Sandefjord, Stokke og Andebu

60 nye adresser i Sandefjord, Stokke og Andebu

|

I oktober blir drøyt 60 nye adresser og veinavn tatt i bruk i Sandefjord, Stokke og Andebu. Husk å sørge for at du har riktige opplysninger i dine registre når endringene trer i kraft.

Kommunesammenslåing gir nye adresser

I tidsrommet 7-14. oktober blir ca 60 nye veinavn og adresser tatt i bruk i Sandefjord, Stokke og Andebu. Dette skjer som følge av kommunesammenslåingen som trer i kraft den 1. januar 2017.

Fjerner tvil om riktig adresse

I følge matrikkelloven skal det ikke forekomme like eller likelydende adresser innenfor samme kommune. Det er dette som er bakgrunnen før adresseendringene. Entydig adressering er viktig for at alle skal finne frem på plasser hvor de ikke er kjent. Korrekt adresse er også viktig med hensyn til uttrykning fra nødetatene.

Oppdater dine registre

Bruk av riktig adresse er også viktig for å forhindre at post ikke blir forsinket, eller sendes i retur. Husk derfor å oppdatere dine registre i løpet av oktober, slik du får med deg adresseendringene i Sandefjord, Stokke og Andebu.

Vi kan hjelpe deg med vask og vedlikehold av registrene dine. Ta kontakt med oss på salg@infotorg.no .

Du finner mer informasjon om selve endringene på kartverket.no , og sandefjordkommune.no.

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Velg blant disse ajourtjenestene fra infotorg: vask, uttrekk og vedlikehold.

Les mer