Data Governance fra infotorg - skap mer verdi med data

Data Governance fra infotorg - skap mer verdi med data

|

Oppdaterte data er grunnlag for mange prosesser i en virksomhet. Data Governance tjenester hjelper deg med god datakvalitet for både produktutvikling, risikovurdering, interne prosesser og ny innsikt. Gode data er også kritisk med tanke på automatisering og muligheter rundt kunstig intelligens. 

Hva er Data Governance?

Data Governance-tjenester tilbyr oppdatering av data fra ulike registre, vedlikehold av porteføljer og ajourhold av data til ulike prosesser i offentlige og private virksomheter. I bunn og grunn handler Data Governance om oppdaterte data, datakvalitet for alle prosesser og data for nye muligheter.

” Det skjer over 25 000 endringer daglig bare i Folkeregisteret“

Hvilke registre tilbyr vi Data Governance på?

Vi tilbyr oppdaterte data fra: Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Kjøretøyregisteret, Foretaksregisteret og flere – i sum har vi over 30 datakilder.

På Infotorg leverer vi oppdaterte data direkte til fagsystemer via integrasjoner eller via API’er, feed, i filer, eller på oppdrag.

Hvilke bransjer har behov for Data Governance tjenester?

Alle bransjer har behov for oppdaterte data og god datakvalitet for å lykkes i dagens konkurransesituasjon. En bank, kommune eller et forsikringsselskap har ofte behov for å få løpende oppdateringer rett i sine kjernesystemer for å gi optimal kundeopplevelse til sine kunder/innbyggere.

Vi leverer datakvalitetstjenester til mange bransjer som for eksempel bank, finans, forsikring. Offentlige aktører som helsevesenet, politi og brannvesen, kraftbransjen, advokater, inkasso, kommuner, fylkeskommuner og til forsknings- og undersøkelsesformål.

Les om hvordan vi bistår 1700 helseforetak i hele Norgen, med Data Governance-tjenester.

Er Data Governance lovpålagt?

Rett datakvalitet med løpende oppdatering og god datakonsistens er viktig for å kunne oppfylle lovkrav eller andre forskrifter, som f.eks. Hvitvaskingsloven eller krav til Kjenn din kunde prosesser (KYC – Know Your Customer) for bank- og finansbransjen. Det er viktig å kunne bevise på hvilke grunnlag en beslutning ble tatt, for eksempel i en låneprosess.

Til hvilke prosesser kan Data Governance benyttes?

Vi vil hjelpe deg med oppdaterte data og datakonsistens til forskjellige formål og ulike forretningsprosesser, som for eksempel:

  • On-boarding av nye kunder/ KYC
  • Oppdateringer fra forskjellige kilder til forskjellige prosesser, i sanntid
  • Data som er konsistent for forskjellige trinn i kundens livssyklus, som dere kanskje har i forskjellige systemer i virksomheten
  • Data for synliggjøring av risiko og dermed også til avslutning av noen kunderelasjoner
  • Databerikelse
  • Data til ny innsikt og som beslutningsgrunnlag

Hvorfor velge Data Governance fra Infotorg?

Vi tar ansvar for å sikre at dataene du trenger er tilgjengelige og oppdaterte, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe for din virksomhet. Vi gir deg muligheten til å redusere risiko, optimalisere driften, oppfylle krav fra lover og forskrifter, og få ny innsikt og læring.  Vi er her for å styrke din bedrift og bidra til din vekst.

Ta kontakt med oss i dag og la oss bli din Data Governance partner, ajour@tietoevry.com eller Product Manager for Data Governance skjervald.tvedt@tietoevry.com.

Kontakt oss

Data Governance Solutions - en kritisk nøkkelfaktor i bank-, finans- og forsikringsbransjen

Det er nå viktigere enn noen gang å ha en god Data Governance-strategi på plass. Dette inkluderer å ha klare retningslinjer for datainnsamling, -behandling og -lagring, samt å sikre at dataene er nøyaktige, pålitelige og sikre.

Les mer