Dominerende elbilsalg i første halvår 2019

Dominerende elbilsalg i første halvår 2019

|

Første halvdel av 2019 har vært elbilenes halvår, bekrefter OFVs registreringsstatistikk for juni. Hele 45 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i årets seks første måneder, er elbiler.

Tesla Model 3 topper salget

Tilgangen på nye elbiler er bedre i år enn i fjor og Tesla Model 3 er en spesielt stor bidragsyter. Det er uvanlig at én modell dominerer markedet så sterkt som Tesla Model 3 har gjort så langt i 2019. Hele 13,5 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i Norge i år er av denne typen.

Det er sjelden man ser en så stor markedsandel for en enkelt bilmodell, uavhengig av drivlinje.

Leveranseutfordringer for ladbare hybrider

Tesla er imidlertid ikke den eneste årsaken til at elbilen dominerer statistikken i første halvår. Også andre leverandører har hatt fremgang i 2019, og flere av de mest populære elbilmodellene fra 2018 holder stand.

Få leverandører har kunnet levere biler i første halvår 2019, og derfor viser statistikken en relativt solid nedgang for ladbare hybrider: 11,2 prosent i første halvdel av 2019 mot 20,4 prosent i samme periode i fjor. Utover høsten kommer denne situasjonen til å endre seg, og med flere nye ladbare hybrider på markedet vil sannsynligvis disse bilene få et oppsving igjen, tror Opplysningsrådet for veitrafikken.

Stor nedgang for diesel og bensin

Både diesel- og bensindrevne biler har hatt nedgang i salget i 2019. Dette har ikke vært uventet for dieselbilene, for disse har hatt en nedgang over flere år. Sammenlignet med fjoråret har salget av bensinbiler sunket med 28,8 prosent, og sammenligner vi juni i år med juni 2018, ligger salget i år 35 prosent under fjoråret.

Stort antall nye busser

I tillegg til gode elbil-tall, viser også registreringsstatistikken en stor økning i registreringer av nye busser. Flere store busskontrakter har oppstart i juli/august 2019, og 696 nye busser har blitt levert ut i juni. Dermed ligger måneden hele 161,7 prosent over juni i fjor, og hittil i år er busstotalen 80 prosent foran fjoråret. Det har aldri tidligere vært registrert så mange nye, store busser på én måned.

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

Få tilgang til mer kjøretøyinformasjon via Det sentrale motorvognregisteret, infotorgKjøretøy, Småbåtregisteret.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her