Folk vil leve mer bærekraftig – slik kan din virksomhet hjelpe dem!

Folk vil leve mer bærekraftig – slik kan din virksomhet hjelpe dem!

|

I samarbeid med klimadata-selskapet Ducky hjelper Tietoevry næringslivet med å tilrettelegge for at forbrukere kan ta mer klimavennlige valg.

- Å tilby kunder å ta mer klimavennlige valg er lønnsomt. Det bidrar til en sterkere relasjon mellom virksomheten og deres kunder, og bidrar til økt gevinst, sier Johannes Bratt i klimadata-selskapet Ducky.

Nye løsninger for bærekraftsinformasjon

Ducky samarbeider med Tietoevry om utvikling av nye løsninger for bærekraftsinformasjon.

-  Folk vil ha oversikt over klimagassutslippene sine, de vil kunne sammenligne seg med andre, og få tips til hvordan de kan redusere utslippene sine. Vi opplever nå stor etterspørsel etter produkter som hjelper næringslivet med nettopp det, sier Bratt.

Sammen med Ducky tilbyr vi en API-tjeneste som gjør det mulig å koble seg opp mot Duckys klimadatabase.

Tietoevry tilbyr også løsninger for:

  • Avidentifisering av data
  • Akkumulering av data for statistikk
  • Sikker datalagring
  • Datahvelv
  • Data Advisory-tjenester for bærekraftsinformasjon

Oversikt over forbrukere og innbyggeres utslipp

API-tjenesten muliggjør innsamling av klimadata, slik at norske forbrukere og innbyggere kan få oversikt over utslippene sine - og det er viktig for forbrukerne! Rapporten «Forbruker og bærekraft 2022», fra analysebyrået Opinion, viser at 7 av 10 mener at norsk næringsliv må gjøre en større innsats for å bidra til en bærekraftig utvikling.

- Klimadata-API er et svar på dette. Å øke sitt håndavtrykk (redusere kunders utslipp/fotavtrykk) er en av de beste måtene for selskap å jobbe med bærekraft på. Ved bruk av klimadata i virksomhetens brukerflater kan man bygge en sterkere relasjon til kundene, og øke kundelojalitet over tid, sier Bratt.

Klimadata API’et baserer seg på forbruksbaserte utslippskalkulasjoner og datainnsamling, og er en enkel teknologi å jobbe med. Det er enkelt å implementere i virksomhetens egne systemer, og det gir målbare resultater.

Vil du hjelpe kundene dine å ta mer klimavennlige valg?

Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med Marianne.Arveng@tietoevry.com for mer informasjon.

10 tips for å lykkes med dataanalyse

Sitter din bedrift på mye egne data som dere ønsker å benytte på en smartere måte?

Les mer