Kommunesammenslåing 2017

Kommunesammenslåing 2017

|

Her er oversikt over registerendringer i forbindelse med kommunesammenslåingen i Sandefjord, Stokke og Andebu 1. januar 2017. Vi hjelper deg med å oppdatere dine registre i januar.

0706 Sandefjord, 0720 Stokke og 0719 Andebu i Vestfold fylke slås sammen med virkning fra 1. januar 2017. Navnet på den nye kommunen er Sandefjord og nytt kommunenummer er 0710. Det blir også en grensejustering mellom Stokke og Tønsberg.

Alle matrikkelnummer i de tre kommunene får nytt og felles kommunenummer. I tillegg er det besluttet at eksisterende gårdsnummer i Andebu og Stokke må endres som følge av sammenslåingen.

Endringene blir innført i matrikkelen og tinglysingsregisteret ved årsskiftet 2016–2017. Det er også tatt i bruk ca 60 nye gate- og veinavn for å unngå navnelikhet i den nye kommunen. Dette ble implementert i perioden 7.-14. oktober 2016.

Oversikt over registerendringene:

Det sentrale folkeregister

  • Endringene i Det sentrale folkeregister blir overført fra Skattedirektoratet til EVRY i et ekstra ajourhold.
  • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i Det sentrale folkeregisteret via våre infotorg.no- og integrasjonstjenester fra 1. januar 2017. Våre Ajour-tjenester (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med morgenen tirsdag 3. januar 2017.
  • Det blir ca 65.000 endringer i Folkeregisteret som følge av sammenslåingen.

infotorgForetak (Enhets- og Foretaksregisteret)

  • Endringer i Enhets- og Foretaksregisteret overføres fra Brønnøysundregistrene til EVRY 1. januar.
  • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i infotorgForetak via infotorg.no- og integrasjonstjenester fra 1. januar 2017. Våre Ajour-tjenester (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med tirsdag morgen 3. januar 2017.
  • Det blir ca 20.030 endringer i infotorgForetak som følge av sammenslåingen

Postens adresser

  • I tidsrommet 7.-14. oktober ble ca 60 nye veinavn og adresser tatt i bruk i Sandefjord, Stokke og Andebu
  • Endringene var tilgjengelige i våre tjenester fra den 15. oktober 2016.

Vi oppdaterer dine registre

For virksomheter med daglig ajourhold av opplysninger fra Det sentrale folkeregister eller infotorgForetak kommer endringene ved årsskiftet som en del av det ordinære ajourholdet fra og med den 3. januar 2017. Har du ikke daglig ajourhold anbefaler vi en ekstra vask eller oppdatering av ditt register i løpet av første uken i januar. På den måten unngår du feil eller forsinkelser i saksbehandlingsprosessen som følge av utdaterte opplysninger.

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger, og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å holde dine register oppdatert på nyåret.

Ta kontakt med oss for å komme i gang