Komplett eiendomsuttrekk

Komplett eiendomsuttrekk

|

Trenger du innsikt i dine kunders eiendommer? Med Komplett eiendomsuttrekk fra infotorg kan du få informasjon om alle Norges eiendommer, eller eiendommer i et spesifikt område.

Er din eiendomsinformasjon oppdatert?

Det gjøres ca 3.3 millioner endringer i Grunnboken og ca 600.000 endringer i Matrikkelen i løpet av en måned. For å sikre at du bruker korrekte og relevante data som grunnlag for dine beslutninger er det viktig at du gjør løpende oppdateringer av dine eiendomsdata.

Komplett eiendomsuttrekk gir deg oppdatert informasjon fra Matrikkel og Grunnbok, og bedre kunnskap om juridiske, tekniske og økonomiske forhold tilknyttet dine kunders eiendommer.

Hva er Komplett eiendomsuttrekk?

Komplett eiendomsuttrekk er et månedlig datauttrekk med informasjon fra Matrikkel og Grunnbok. Uttrekket dekker alle eiendommer over hele landet og er svært fleksibelt. Du kan for eksempel velge å motta uttrekk for en eller flere spesifikke kommuner, eller bare motta visse datafelter. Uttrekket er enkelt å sette opp og enkelt å endre.

Uttrekket gir deg informasjon som:

  • Adresser, bygninger og representasjonspunkt tilknyttet eiendommene
  • Hjemmelshavere (eierforhold)
  • Bruksenheter
  • Boligtype som eksempelvis fritidsbolig og landbruk, bruksareal, alder på boligen
  • Koordinater
  • Overtakelsesdato, omsetningsverdi og pant i bolig (panthavere)
  • Energikilde
  • Øvrige matrikkeldata som areal, om eiendommen er tinglyst, seksjonert, om den har festegrunner og når den ble etablert.

Merk at borettslagsandeler ikke er inkludert i dette uttrekket – kun matrikler.

Hvem passer eiendomsuttrekk for?

Komplett eiendomsuttrekk passer for større kunder med datavarehus og med behov for sin egen lokale kopi med eiendomsdata. Eksempelvis  virksomheter innenfor bank, forsikring, energiselskaper, meglerhus og kommuner.

Abonnerer du på månedlige uttrekk av eiendomsinformasjon fra Matrikkel og Grunnbok får du oppdaterte eiendomsdata som du kan bruke til analyser over tid, og til sammenstilling mot andre datakilder. Dataene blir levert som en full dump i JSON-format via SFTP.

Trenger du eiendomsdata for jobbrelaterte oppgaver. Bli kunde på infotorg og få tilgang til relevante datakilder. Du kan kombinere et søk på Boligverdi med et søk i Eiendomsregisteret, og dermed få en komplett oversikt over alt som har med en bolig eller boligportefølje.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille Komplett eiendomsuttrekk?

Våre rådgivere har lang erfaring med eiendomsdata og kvalitetssikring av informasjon.

Ta kontakt med oss i dag på ajour@tietoevry.com, så forteller vi mer om vårt gunstige tilbud, og andre informasjonselementer i uttrekket samt muligheter for testuttrekk.

På infotorg finner du flere ulike tjenester knyttet til eiendom; Eiendomsregisteret, infotorgEiendom og Boligverdi.

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill