Status på salg og igangsetting av nye boliger

Status på salg og igangsetting av nye boliger

|

Prognosesenteret er infotorg sin samarbeidspartner for å levere tjenesten Boligverdi. De gjør stadig analyser av eiendomsmarkedet for å gi oppdateringer på siste trender og endringer. Her kan du lese mer om utviklingen i det norske boligmarkedet.

I 3. kvartal i 2021 ligger salget av nye boliger under samme kvartal i fjor, mens igangsettingen ligger over.

Markedet

Salget og igangsettingen (byggearbeidet er i gang) av nye boliger var lavere i september i år enn samme måned i fjor. Ser vi på hele 3. kvartal i 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, ligger salget 23% under, mens igangsettingen ligger 7% over.

Hittil i år ligger salget totalt 15% over fjoråret. Ser vi på salget fordelt på de ulike boligtypene, er det hittil i år en økning for samtlige boligtyper – eneboligsalget ligger 21% over fjoråret, småhussalget 6% og leilighetssalget ligger 16% over fjoråret.

Tolvmånedersendringen på salg ligger nå 14% over foregående tolv måneder. Fordelt på de ulike boligtypene, har vi en tolvmånedersendring på + 23% for eneboliger, - 2% for småhus og + 18% for leiligheter.

Igangsettingen

Hittil i år ligger igangsettingen totalt 16% over fjoråret. Ser vi på fordelingen på de ulike boligtypene, er det en økning også her for samtlige boligtyper – eneboliger har økt med 27%, småhus 9% og igangsettingen av leiligheter har økt med 14%.

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 10 % over foregående tolvmånedersperiode. Fordelt på de ulike boligtypene har vi en tolvmånedersendring på + 21% for eneboliger, + 3% for småhus og + 9% for leiligheter.

Fritidsboliger

Hittil i år viser salget av fritidsboliger en økning på 58% sammenlignet med samme periode i 2020, mens igangsettingen ligger 37% over tilsvarende periode i fjor.
Tolvmånedersendringen på salg og igangsetting av fritidsboliger er på henholdsvis + 74% og + 34%.

Kilde: Prognosesenteret

Enkel og intuitiv tilgang til eiendomsdata

På infotorg finner du flere ulike tjenester knyttet til eiendom; Eiendomsregisteret, infotorgEiendom og Boligverdi.

Boligverdi gir deg:

  • Fakta om boligen, som byggeår, boligtype, størrelse, takflate og veggflate
  • Verdiestimat og annen informasjon som prisnivå i området, verdiendring og kvalitet
  • Estimert energiforbruk
  • Liste over tidligere transaksjoner i området
  • Referanseverdier som viser fordelingen av boligtyper i området, poststedet og kommunen

Vil du vite mer kan du kontakte oss på onlineservice@tietoevry.com

Bestill tilgang til Boligverdi

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill