Store registerendringer

Store registerendringer

|

Mange personer og foretak får nytt kommunenummer og flere vil få nye adresser. I tillegg vil mange av landets eiendommer skifte matrikkelnummer i 2017 og frem til 2020. Dette skjer som følge av kommune- og fylkessammenslåinger de nærmeste årene. Sammenslåingene vil gi betydelige endringer i sentrale register som Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Med registervask ved årsskiftene får du med deg alle disse endringene.

90 millioner endringer i adresse- og eiendomsinformasjon

Matrikkelen er landets offisielle register for eiendommer, adresser, bygninger og boliger. Folkeregisteret, Enhets- og foretaksregisteret, Postens Adresseregister, Eiendomsregisteret med flere andre register henter informasjon direkte fra matrikkelen. Matrikkelen inneholder informasjon om tilsammen 4 millioner bygninger, 3 millioner eiendommer, og rundt 2,3 millioner adresser. De kommende kommune- og fylkessammenslåingene fører til omfattende endringer i disse opplysningene.

Dette endres:

 • Alle sammenslåtte kommuner og kommuner i sammenslåtte fylker får nytt kommunenummer.
 • Sammenslåinger av kommuner og endring i kommunenummer påvirker også gårds- og bruksnummer, og fører til endringer i matrikkelnummer.
 • Gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering må ha et entydig navn innenfor kommunen. Sammenslåtte kommuner som har adresser med like navn må derfor opprette nye adresser.

Endringer 1. januar 2017

 • Vedtatte sammenslåinger: Stokke, Andebu og Sandefjord kommune ble slått sammen til nye Sandefjord kommune 1. januar 2017.

Endringer 1. januar 2018

 • Sør- og Nord-Trøndelag blir et fylke.
 • Vedtatte kommunesammenslåinger: Larvik og Lardal, Hof og Holmestrand, Rissa og Leksvik, Tjøme og Nøtterøy.
 • Kartverket anslår tilsammen ca 13 millioner endringer i matrikkelen 1. januar 2018

Endringer 2019-2020

 • Regjeringen har foreslått at dagens fylkesinndelingen endres til 11 regioner. I tillegg vil 108 kommuner slås sammen til 42 nye kommuner senest 1. januar 2020. Dette vil føre til betydelige endringer i adresse- og eiendomsinformasjon.
 • Kartverket anslår til sammen 90 millioner endringer i matrikkelen 1. januar 2020

Oppdater dine register ved årsskiftet

Med vask og ajourhold av egne register ved årsskiftene kan du unngå at fakturaer eller annen kundekommunikasjon blir forsinket eller ikke kommer frem til mottaker. Du slipper også feil eller ekstra kostnader som følge av at du har feil gårds- og bruksnummer registrert på eiendommen.

Hva skal du tenke på:

 • Sørg for å oppdatere dine register ved årsskifte i 2017, 2018, 2019 og 2020
 • Har du allerede en avtale om periodisk vedlikehold, men på andre tidspunkt enn den 1:e i måneden, anbefaler vi at du bestiller en ekstra kjøring den første uken i januar.
 • Husk å sjekke at dine fagsystemer håndterer endringer i fylkes-, kommune-, gårds- og bruksnummer, og samtidig ivaretar historikk.
 • Start forberedelsene i god tid før 1. januar!

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Start planleggingen allerede i dag. Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med forberedelser og oppdateringer av dine register. Ta kontakt med oss for mer informasjon, råd og veiledning i forhold til dine behov.

Du finner mer informasjon om selve endringene på kartverket.no , regjeringen.no  og ks.no.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask, uttrekk og vedlikehold av dine data

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold.

Les mer og bestill