Utleveringsrekord av nye biler i november

Utleveringsrekord av nye biler i november

|

Med november tilbakelagt ligger 2022 an til å bli et «normalår» i antall førstegangsregistrerte nye personbiler. Ut tredje kvartal lå antall nye personbiler 20 prosent bak fjoråret, men i november økte registreringstakten og nå er det innspurt fram mot årsskiftet.

Ved utgangen av november var det 134 832 førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge, mens antallet på samme tid i fjor var 155 708. Store produksjons- og leveringsutfordringer som følge av krig og pandemi har medført at bilforhandlerne har hatt store utfordringer med utlevering av nye biler i hele år.

I november ble det full fart registreringstakten og det ble registrert 19 513 nye personbiler – det er 27,8 prosent flere enn i november i 2021.  Det gjør at registreringstallene ligger 13,4 prosent bak rekordåret 2021.

Både ved Drammen havn, og andre steder i Norge der nye personbiler kjøres i land, står nye biler tett i tett og venter på klargjøring, registrering og utlevering til ventende kunder. Det har aldri tidligere blitt losset så mange biler i Drammen havn på en måned som i november – nesten 18 000 biler.

Jobbes på spreng med utlevering av nye biler

- Nå jobber både importører og forhandlere på spreng med å få nye bestilte personbiler til Norge. Det handler om å få registrert så mange som mulig, så raskt som mulig. Kundene har gjerne bestilt bilen sin for et halvt år siden eller enda lenger tilbake, og store ordrereserver er på vei inn, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Nye avgifter kommer

Med budsjettforliket mellom regjeringen og SV som ble inngått denne ukener det duket for en kraftig økning i bilavgiftene fra nyttår. Derfor er det om å gjøre for både nybilkjøperne og forhandlerne å få registrert som mange nye biler som mulig før nyttår. Fra første januar blir det både moms på elektriske personbiler, ny vektavgift for alle personbiler uansett drivlinje, og en betydelig justering av andre bilavgifter når Statsbudsjettet for 2023 vedtas. Alle som får utlevert sin nye bil etter nyttår vil komme inn under det nye avgiftssystemet.

2022 – et mer «normalt» år enn 2021

- Registreringstakten for førstegangsregistrerte nye personbiler har hatt en tydelig økning i november, og det betyr at noe av etterslepet for året er tatt igjen. Mens 2021 var et rekordår, ligger 2022 an til å bli et «normalår» i antall nybilregistreringer, sier Solberg Thorsen, som antar at året ender i nærheten av 150 000 nye personbiler.

Så langt i år er det registrert 105 547 nye elbiler i Norge, det vil si at åtte av 10 nye biler er elbiler. Det er kun elbiler som har hatt en økning i antall i løpet av året. Alle andre drivlinjer har falt kraftig sammenlignet med fjoråret. Nye bensin- og dieselbiler utgjør nå kun rundt seks prosent til sammen. Antall nye ladbare bensinhybrider har falt med hele 61,7 prosent.

- Vi skal huske at registreringstall er akkurat det ordet tilsier: Antall registreringer. De aller fleste førstegangsregistrerte nye personbilene er biler som er bestilt for mange måneder siden, og så utlevert til kundene nå. De har ikke stått i et butikkvindu med en prislapp på, men kjøp og salg er inngått lenge før bilene kom til landet, sier Øyvind Solberg Thorsen.

2023 – et annerledes år?

2023 kan bli et annerledes år for nybilsalget og antall registreringer. Med nye avgifter blir mange biler dyrere, og det kan få konsekvenser.

- Det kan godt hende vi vil se at produsenter, importører og forhandlere vil gjøre en tilpasning til pris i forhold til nye elbiler. Dette fordi det nå kommer både moms på elbiler som koster mer enn 500 000 kroner og i tillegg kommer den nye vektavgiften, som for flere elbiler vil utgjøre en tilleggsavgift på opp mot 25 000 kroner per bil, sier Øyvind Solberg Thorsen.

- Modellutvalget kan kanskje også bli noe endret og tilpasset nye avgifter. Mange har en mer anstrengt og usikker økonomi enn tidligere på grunn av både høyere priser og renteøkninger, noe som også kan komme til å virke inn på hva som tilbys av nye bilmerker og modeller i det norske markedet. Det er lommeboken som teller når valget tas om hva slags bil man skal kjøpe – enten det er ny eller brukt, sier han.

Færre nye varebiler

Ved inngangen til desember er det 24 234 førstegangsregistrerte nye varebiler i klasse 2 og det er 15,6 prosent færre enn i 2021. Nye dieselvarebiler ligger på topp med en andel på 75,9 prosent, det er en nedgang på 5,1 prosent sett opp mot fjoråret. Elbilandelen for varebiler i klasse 2 ligger nå på 22,6 prosent, og i antall er det en økning på 8,3 prosent. Det viser at det fortsatt er langt igjen før vi når Stortingets mål om 100 prosent nullutslippsvarebiler i 2025.

Kilde: OFV

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til Kjøretøyregisteret, infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her