Viktig å vite om infotorgKjøretøy

Viktig å vite om infotorgKjøretøy

Fra 1 januar leverer vi kjøretøyinformasjon som en kommersiell leverandør med vårt eget produkt infotorgKjøretøy. Som følge av regulatoriske endringer og personvernhensyn er det gjort noen mindre justeringer i tjenesten.

Alle data leveres nå i «real time», det vi si at når et kjøretøy skifter eier har du dataene om endringen tilgjengelig umiddelbart. For alle tidligere brukere av kjøretøyinformasjon hos infotorg har vi bestrebet oss på at det skal være gjenkjennbart å komme til infotorgKjøretøy. Den samme funksjonaliteten som tidligere er derfor videreført.

Det er imidlertid gjort noen få endringer i infotorgKjøretøy som følge av regulatoriske endringer og personvernhensyn.

1. Fødselsnummersøk må nå gjøres sammen med etternavn på personen.

infotorgkjøretøy vindu.png

2. Søk på fornavn og etternavn er ikke lenger mulig å gjøre. 
3. For de som tidligere har hatt tilgang til stjålet/etterlyst status på et Kjøretøy er ikke dette lenger tilgjengelig.

Slik ser nytt fødselsnummersøk ut

kjøretoyinfo søk1.png

Kjøretøy info søk2.png

All annen funksjonalitet videreføres slik alle brukere er vant til fra før. Vi håper dere merker minst mulig til skiftet fra en distribuert løsning til infotorgs eget kjøretøyprodukt.

Det vil også bli mulig for kunder å benytte delegert tilgang via maskinporten i løpet av kort tid.

I tiden som kommer planlegger vi flere nyheter og videreutvikling av infotorgKjøretøy. Det gode trygge basisproduktet består selvfølgelig.

Til integrasjonsbrukere

Alle våre integrasjonskunder kan fortsette som før mot samme integrasjonsendepunkt. I forhold til endringene i fødselsnummersøket må feltet lastname legges til i spørringen. Dokumentasjon finner du her:

Dokumentasjon test 1 
Dokumentasjon test 2

Produksjon 1
Produksjon 2

Vi hjelper deg

For spørsmål og mer informasjon kontakt oss på: onlineservice@tietoevry.com.

Kontakt oss

Status kjøretøyinformasjon på infotorg

Endring rundt kjøretøyopplysninger

Les mer

Relaterte tjenester