Helt naturlig del av hverdagen

Helt naturlig del av hverdagen

|

Kay André Brudvik Haugen, Seksjonsleder for Kommunale krav, Kemneren i Bergen.

Helt naturlig del av hverdagen

Jeg har 13 saksbehandlere hos meg, og vi har  brukt infotorg i uminnelige tider – så lenge at det har blitt en del av hverdagen. Det er som når du går hjemmefra, du husker ikke om du har låst døren, det er så innarbeidet at du legger ikke merke til det, men du er sikker på at du har låst. Litt sånn er det for oss med infotorg også. Oppslag i registrene der er et helt naturlig steg i prosessen for oss.

Har folk jobb og inntekt?

- I vår rolle som kemner, foretar vi utleggsforretning mot en skyldner, som kan bety tvungen trekk i inntekten til den som skylder pengene. Da må vi til Skatteregisteret og Aa-registeret for å finne ut om vedkommende har en jobb, og en inntekt. Vi ser også på familieforhold, om han er samboer, gift og har barn som skal forsørges. Dette gir oss en god pekepinn på hva vi kan forvente.

Eier de noe?

- I noen saker, som eiendomsskatt og parkering for eksempel, er vi særnamsmann. Det betyr at vi kan ta utleggspant i eiendom og bil som skyldneren eier. Da må vi vite om han eller hun faktisk eier noe. Da går vi til flere ulike kilder som DSF, Motorvognregisteret, Løsøreregisteret og Eiendomsregisteret for å sjekke hvilke treff vi får, som gjør at vi kan danne oss et riktig bilde.

Beslutningsgrunnlag for videre arbeid

- Dette gir en oversikt om det er noe å hente der, og hva vi kan forvente å få. Hvis det ikke er treff av betydning – om de verken har jobb, eiendom eller bil, så er det jo et spørsmål om det er noe vits i å gå videre med saken, eller om vi bare holder de under observasjon inntil videre.

Et viktig verktøy

- Vår seksjon alene innfordret 78 millioner i fjor – bare på krav som var misligholdt. Så ja, det er klart at infotorg er et viktig verktøy for å nå de målene vi har satt oss, avslutter Kay André.